Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016

докладвано от съдия Емануела Балевска


Анотация

Въпрос

Относно тежестта на доказване на отрицателния факт в хипотезите при спор за собственост, основаващ се на чл. 6 ЗС /отм./, че не е имало друг собственик- физическо или юридическо лице, когато ответникът –Община има съставен АЧОбС и не би могъл да актувал тази спорна част като частна общинска собственост , ако преди 1991 година същата не е била държавна собственост“ , предвид на дадените разрешения по Р No 541/06/07.2010 год. по гр.д.No 661/2009 на ВКС, ГК- I г.о., Р No 321 от 14.10.2011 год. по гр.д.No 1167/2010 год. на ВКС, ГК- I г.о. ; Р No 8 от 11.02.2014 год. по гр.д.No 4244/2013 год. на ВКС,ГК- I г.о.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр. дело №******година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Областният Управител [населено място] , в качеството си на представляващ МРРБ като представител по закон на ДЪРЖАВАТА, чрез процесуалния представител- М. Д. –гл. юрисконсулт на Областната администрация обжалва въззивно Решение No 136 от 10.12.2015 година, постановено по гр. възз. д. Nо 284/2015 година на АС –Бургас, В ЧАСТТА, с която частично е отменено Решение No 201/22.07.2015 година по гр. д. No 1285/2014 год. на ОС-Бургас по уважения иск за собственост на основание чл. 124, ал. 1 ГПК и е постановено ново решение, с което е отхвърлен иска на Държавата срещу [община] за собственост на ПИ с идентификатор 37023.501.203 по КК на [населено място] за разликата над 3 670 кв. м. до

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация