Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Драгомир Драгнев


Анотация

Въпрос

Очевидна неправилност, състояща се във вътрешно противоречие в мотивите на въззивното решение. Въззивният съд е възприел произнасянето на първоинстанционния съд по акцесорния иск за 2600 евро като произнасяне по иск за лихва за забава с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД. В своите мотиви по същество относно дължимостта на тази сума обаче въззивният съд е изложил съображения за основателност на иска като претенция за неустойка за забава с правно основание чл. 92 ЗЗД. Това вътрешно противоречие в мотивите е видно от съдържанието на решението, поради което представлява очевидна неправилност.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на четвърти май две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев, Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. №******г., приема следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. П. А. срещу решение №******г., постановено по въззивно гражданско дело №******г. на Софийския апелативен съд, ГО, 8 състав, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийския градски съд, I ГО, 14 състав. С първоинстанционното решение С. П. А. е осъден да заплати на П. В. Н. на основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 240 ЗЗД сумата от 15 000 евро, представляваща главница по договор за заем, както и сумата от 2 600 евро, представляваща общ сбор от мораторна лихва върху сумата от 7000 евро от 31.12.2017 г. до 4.11.2019 г. и върху сумата от 8000 евро от 30.03.2019 г.

Касаторът твърди, че решението на Софийския апелативен съд е необосновано и е постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон-основания за касационно обжалване по чл.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Висящи, Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Навигация