Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Борис Илиев


Анотация

Въпрос

са разрешени в противоречие с практиката на Върховния касационен съд /ВКС/. Поддържа също, че има значение за точното прилагане на закона и развитието на правото въпросът кога се счита сключен договор за заем, обективиран в два документа, ако към момента на изготвяне на първия заеманата сума не е предадена, а във втория е посочено, че служи за разписка.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Василка Илиева

Членове: Борис Илиев

Ерик Василев

като разгледа докладваното от Борис Илиев Касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по жалба на А. Д. Н. с искане за допускане на касационно обжалване на въззивно решение на Софийски апелативен съд №******г. по гр. д.№******г., с което е потвърдено решение на Софийски градски съд по гр. д.№******г. и по този начин са отхвърлени предявените от касатора против И. В. Д. искове, квалифицирани по чл. 240 и чл. 86 ЗЗД - за заплащане на сумата 100 000 лв, представляваща главница по договор за заем от 03.06.2009 г., обективиран в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №******г. по описа на нотариус Б. Я. и за заплащане на сумата 60 000 лв - обезщетение за забава за период 04.06.2012 г. - 04.06.2018 г., като ищецът е осъден да заплати разноските по делото.

В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът поддържа, че решението следва да бъде

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация