Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Наталия Хвърчилкова


Анотация

Въпрос

По съмнения за недопустимост - с цел да се извърши преценка дали решението на районния съд ще има значение за правилното решаване на спора по делбеното дело относно съделителите и квотите в съсобствеността, а оттам - и дали обжалваното въззивно решение е недопустимо и подлежи на обезсилване като постановено при наличие на отрицателна процесуална предпоставка за упражняване правото на иск по обусловеното дело - висящ преюдициален спор от значение за правилното решаване на обусловения спор.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесети април две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: Маргарита Соколова

Членове: Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

С решение №******г. по в. гр. д. №******г. Великотърновският окръжен съд е потвърдил решение №******г. по гр. д. №******г. на Великотърновския районен съд, с което е допусната делба на недвижим имот - апартамент с идентификатор 10447.515.95.6.3, с административен адрес: [населено място], [улица], вх. А, ет. 1, ведно с акцесориуми, между Е. С. Д. и С. С. Д. при квоти по 1/2 ид. ч., а предявеният от Е. С. С. иск за делба е отхвърлен.

Касационна жалба вх. №6980/08.09.2022 г., в срока по чл. 283, изр. 1 ГПК, е подадена от ищците с оплаквания за нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК като основания за допускане на касационно обжалване се сочат чл. 280, ал. 1 ГПК и очевидна неправилност.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Висящи, Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация