Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Даниела Стоянова


Анотация

Въпрос

1/„Съществено обстоятелство и от значение за правилното разрешаване на делото ли е мнението на детето, дадено пред социалните работници и в проведеното психологично изследване по назначена психологична експертиза, относно това при кого от двамата родители желае да бъде отглеждано и къде вкл. се чувства по-добре? Следва ли съдът да зачете, респ. да вземе в предвид желанието на детето в тази насока, изготвената по делото психологична експертиза когато защитава неговия интерес вкл. и дължи ли мотиви за това?“; 2/ „На кого от двамата родители принадлежи преимуществото при конкуренция по основните критерии залегнали в разпоредбата на чл. 59, ал. 4 СК, а именно „морален облик“, „материални условия“, „привързаност“, „помощ от трети лица, „полаганите до момента грижи“, задоволени потребности и др. и следва ли съдът да обсъжда всеки един от критериите поотделно или в тяхната съвкупност съобразно данните по делото?“; „Кой е най-добрият интерес на детето, който се определя в съответствие с легалната дефиниция на пар. 1, т. 5 ДР ЗЗакрД вр. чл. 59, ал. 4 СК и следва ли съдът да дава мотиви в тази насока при решаване на въпросите относно родителските права?“. Спрямо повдигнатите въпроси касаторът се позовава на противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №58 от 12.02.2014 г. по гр. д. №6073/2013 г. на IV г. о., решение №29 от 02.02.2015 г. по гр. д. №4984/2014 г. на IV г. о. и постановление №1 от 12.12.1974 г. на Пленума на ВС. Касаторът поддържа също така наличието на основанието на чл. 280, ал. 2 ГПК, в хипотезата на вероятна недопустимост и очевидна неправилност на обжалваното решение.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на трети май две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдията Стоянова гр. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. А. К., чрез адв. М. Ч., срещу въззивно решение №******г. по възз. гр. д. №******г. на Окръжен съд – Кърджали в частта, с която е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд – Кърджали за уважаване на предявения от А. Д. А. иск по чл. 127, ал. 2 СК, като упражняването на родителските права спрямо малолетното дете А. С. К. е предоставено на майката А. Д. А., при която да е местоживеенето на детето, а по отношение на бащата С. А. К. е определен режим на лични отношения с детето и е осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 270 лв., както и в частта за разноските.

Въззивното решение в останалата му част не е предмет на касационната жалба и е влязло в сила.

В

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация