Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Яна Вълдобрева


Анотация

Въпрос

1. Когато със сила на пресъдено нещо е установено, че за крайния снабдител не е възникнало и не е съществувало претендираното от него парично вземане какъв иск има право да предяви клиент за преустановяване на снабдяването с ел. енергия - по чл. 92 ЗЗД или по чл. 82 ЗЗД. По този въпрос твърди, че даденото от въззивния съд разрешение противоречи на решение №60213/22.10.2021г. по гр. д. №2502/2020г. на IV ГО, решение №106/12.07.2018г. по гр. д. №4027/2017г. на IV ГО, решение №234 от 12.10.2017г. по гр. д. №4348/2016г. на IV ГО. По въпроса 2. Намира ли приложение разпоредбата на неустоечната клауза на чл. 30, ал. 1 от ОУ в хипотеза като процесната, при която прекъсването на електроснабдяването е основано на неизпълнение на задължения на потребителя за заплащане на ел. енергия, поддържа противоречие с решение №234/12.10.2017г. по гр. д. №4348/2016г. на IV ГО, а по въпроса 3. Има ли право доставчикът да прекъсне електрозахранването, а ако то вече е прекъснато следва ли да го възстанови, в случаите, когато потребителят е възразил срещу дължимостта на претендирани от него вземания?, твърди противоречие с решение №303/29.01.2019г. по гр. д. №4081/2017г. на IV ГО и решение №248/31.01.2020г. по гр. д. №2862/2018г. на III ГО. Касаторът формулира и въпросите 4. Какъв е характерът и видът на неустоечните клаузи в ОУ на ответника и може ли да се приеме, че при предявен иск от потребителя за обезщетение на вредите от неизпълнение на договорните задължения на дружеството - ответник, разпоредбите на чл. 30 от ОУ биха могли да бъдат определящи размера на вредите, а не правно основание за присъждането им; 5. Следва ли да се приеме, че с подаденото възражение срещу дължимостта на сумата като погасена по давност е погасено и самото задължение, с което пък е погасено и правото на ответното дружество да продължи да не снабдява имота с ел. енергия; 6. Има ли право електроснабдителното дружество да преустанови електро-захранването в обекта, когато вземането за цена е оспорено от клиента, включително по съдебен ред - в аспекта на чл. 123 Закона за енергетиката (действащата редакция) и чл. 30 - чл. 32 от ОУ на договорите за продажба на ел. енергия.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГО 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Борис Илиев

Членове: Ерик Василев

Яна Вълдобрева

като разгледа докладваното от Яна Вълдобрева Касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба с вх.№******г., подадена от ищеца Ц. Г. Н., чрез пълномощника адв. К. Г., против решение №******г., постановено по въззивно гр. дело №******г. на Софийския градски съд, ГО, III-В състав. С атакуваното решение е потвърдено решение №******г. по гр. дело №66925/2018г. на Софийския районен съд, с което е отхвърлен искът на Ц. Н., предявен против „ЧЕЗ Електро България" АД с правно основание чл. 92 ЗЗД, във вр. с чл. 30, ал. 1 от ОУ към договорите за продажба на ел. енергия на „ЧЕЗ Електро България" АД за заплащане на сумата 9 240 лева-неустойка за продължително нерегламентирано прекъсване на снабдяването на ел. енергия за периода от 23.11.2016г. до 01.07.2017г. за имот в [населено място] на ул. „26" №3с клиентски №****, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане.

В касационната жалба

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация