Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Геника Михайлова


Анотация

Въпрос

Произтича ли по силата на самия закон (ex lege) правото на собственост за държавата върху земите, включени в стопанските дворове на ТКЗС, ДЗС или други, образувани въз основа на тях селскостопански (организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ), които не подлежат на възстановяване, негодни са за земеделско ползване и не са заети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях? Констативно или конститутивно е действието на решенията на ОСЗ по чл. 45, ал. 1 и 2 ППЗСПЗЗ, вр. чл. 18ж или чл. 27 ППЗСПЗЗ относно земите, останали частна държавна собственост, и намира ли приложение за този вид решения тълкуването на закона, дадено с т. 1 от ТР № 1/ 1997 г. по гр. д. № 11/ 1997 г. на ВКС?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в откритото заседание на двадесет и първи април две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

Пламен Стоев

Членове:

Светлана Калинова, Геника Михайлова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №******г.

Производството е по чл. 290 - 293 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решение №******г. по гр. д. №******г, с което Софийският апелативен съд след като отменя решението от 08.05.2014 г. по гр. д. №******г. на Видински окръжен съд по исковете на държавата, представлявана от министъра на земеделието и храните, срещу Л. А. П., [фирма], [фирма] и [фирма]:

· на основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД прогласява нищожността на договор №******г, с който министърът на земеделието и храните продава на Л. А. П. земя, включваща шест недвижими имота, частна държавна собственост, включително процесните пет, а именно:

1. имот №083049в землището на [населено място] поле, [община], с ЕКАТТЕ 81247с площ 10 082 кв. м;

2. имот №083052в землището на [населено място] поле, [община], с ЕКАТТЕ 81247с площ 743 кв. м;

3. имот №000218в землището на [населено място], [община], с ЕКАТТЕ 10 759 кв. м;

4. имот №028006в землището на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация