Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Светлана Калинова


Анотация

Въпрос

Възможно ли е в хипотезата на чл. 200 ЗУТ да се придобие по давност реална част от УПИ в границите на селищно образувание без за тази реална част да са налице изискванията на чл. 19 ЗУТ, както и следва ли реалната част да се присъединява към съседен имот по реда на чл. 17 ЗУТ, за да се приеме, че не е необходимо да бъдат спазени изискванията на чл. 200, ал. 1 ЗУТ или е достатъчно фактическото й присъединяване по силата на упражнено давностно владение?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламен Стоев

ЧЛЕНОВЕ:

Светлана Калинова, Геника Михайлова

при участието на секретаря Даниела Цветкова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на П. Й. Г. от [населено място] срещу въззивното решение на Варненския окръжен съд, постановено на 05.08.2015г. по в. гр. д.№******г., с което е отменено решението на първоинстанционния съд и вместо това е отхвърлен предявеният от П. Й. Г. срещу Ю. М. П., М. Т. П. и П. Г. Б. иск за признаване за установено в отношенията помежду им, че П. Й. Г. е собственик на реална част от недвижим имот- УПИ Х-96с площ от 285кв. м., заключена между регулационната линия между УПИ Х-96 и УПИ IV-96в кв.6 по регулационния план на [населено място], [община] и изпълнената на място ограда, показана в червено на комбинираната скица от заключението на тройната съдебно-техническа експертиза и за осъждането на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Продължава ли да тече придобивна давност и може ли да се придобие по давност реално обособена част от поземлен имот, след като същият бъде урегулиран преди изтичането на давността?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Може ли при действието на ЗПИНМ /отм./ и ЗТСУ /отм./ да се придобие по давност реална част от имот, придадена по регулация към съседен дворищнорегулационен парцел?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Стабилизирало ли се е отчуждителното действие на регулационния план, когато придадената по регулация част е била заета и владението върху нея е продължило повече от десет години до влизането в сила на ЗУТ?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Следва ли в хипотезата на придобиване по давност на реална част от поземлен имот в урбанизирана територия, оставащата част от имота да отговаря на условията по чл. 19 ЗУТ? (По иск с правно основание чл. 108 ЗС за предаване владението на реална част от недвижим имот, собственост на ищеца по…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Произнасянето на инстанциите по съществото на спора, обективирано с потвърдения от въззивния съд диспозитив на първоинстанционното решение, на първо място свидетелства за произнасяне по иск за факт – че е налице несъответствие в начина, по който в кадастралната карта е отразена част от земната повърхност, която следва да е разграничена…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Какви са предпоставките за придобиване по давност на реална част от парцел /УПИ/ съобразно чл.59 ЗТСУ /отм./ и чл.200 ЗУТ и какви са служебните задължения на съда, когато страната се позовава на осъществявано владение върху придаваема реална част от имот към съседен парцел по силата на заварен от ЗУТ дворищнорегулационен…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  За възможността да се придобие реална част от имот след като ПНИ в селищно образувание е вече приложен.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Продължава ли да тече придобивна давност и може ли да се придобие по давност реално обособена част от поземлен имот, след като същият бъде урегулиран преди изтичането на давността?
 • Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2018
  Какви са критериите, по които се установяват границите на поземлените имоти в кадастралната карта?
 • Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2018
  Допустимо ли е при действието на ЗУТ владението върху реална част от парцел да доведе до придобиване по давност на собствеността върху част от урегулиран поземлен имот?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация