Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Ваня Алексиева


Анотация

Въпрос

В какво се изразява задължението на продавача да оказва съдействие на купувача по приватизационен договор, в хипотезата на поето от последния задължение за разкриване на работни места в закупения обект и въвеждането му в експлоатация, с оглед приложението на чл. 64, ал. 3 ЗУТ и Наредба № 4/14.09.2004 г. на МРРБ?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в съдебно заседание на 26.01.2016 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при участието на секретаря Л. Златкова

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

т. дело №******година,

за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

Образувано е по касационната жалба на Столична община против въззивното решение на Софийски апелативен съд №******г., по в. т. д.№******г., с което е потвърдено решението на Софийски окръжен съд №******г., по гр. д.№******г. за отхвърляне на предявените от касатора, като ищец, срещу Д. Г. И. обективно съединени искове по чл. 92, ал. 1 ЗЗД общо за сумата 34 107.74 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на исковата молба до окончателното и изплащане.

С касационната жалба е въведено оплакване за неправилност на обжалваното решение, по съображения за необоснованост, допуснато нарушение на закона и на съществените съдопроизводствени правила- касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

Основно касаторът възразява срещу обосноваността на извода на въззивния съд, че в тежест на Общината, като продавач по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация