*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Анотация

Въпрос
Следва ли кредиторите на приватизиращо се предприятие, изрично, съгласно пар. 6а ПЗР ЗППДОП /отм./, да уведомят органа по чл. 3 ЗППДОП /отм./ за своите вземания, ако те са му известни?
Отговор

Неуведомяване от кредитор на приватизиращо се предприятие, за вземане към същото, в срока и по реда на пар. 6а ПЗР ЗППДОП /отм./, има за последица изгубване правото му на иск за това вземане, само когато с бездействието си кредиторът е станал причина за запазване скрития му характер.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия, в съдебно заседание на 16 октомври 2014 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, ДАРИЯ ПРОДАНОВА, БОЙКА СТОИЛОВА

при участието на секретаря Красимира Ковачка, постави на разглеждане тълкувателно дело № 9 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия, докладвано от съдия Росица Божилова

Въпрос

Тълкувателно дело № 9/2013 год. на ОСГТК на ВКС е образувано на основание чл.128 вр. с чл.125 от Закона за съдебната власт, с разпореждане от 31.10.2013 год. на Председателя на Върховен касационен съд,за приемане на тълкувателно решение по следния правен въпрос:

Следва ли кредиторите на приватизиращо се предприятие, изрично, съгласно пар.6а ПЗР ЗППДОбП/отм./, да уведомят органа по чл.3 от ЗППДОбП /отм./ за своите вземания, ако те са му известни?

Мотиви

По така поставения правен въпрос е налице противоречива съдебна практика, обективирана в решения на Върховен касационен съд, постановени по реда на чл.290 ГПК: реш.№ 8 от 01.02.2010 год. по т.д.№ 509/2009 год. на I т.о. на ВКС и реш.№173 от 02.03.2012 год. по т.д.№ 227/2011 год. на II т.о. на ВКС .

Според едното становище, при незаявяване на вземане, в срока и по реда на пар.6а ПЗР ЗППДОбП /отм./, кредитор на приватизиращо се предприятие губи правото си на иск за това свое вземане само когато с бездействието си е станал причина за запазване скрития му характер.Не е налице скритост на вземането, ако то е известно на дружеството,отразено е в баланса или счетоводния му документооборот, ако присъства в икономическия и правния анализ или информационния меморандум на приватизиращото се дружество. Смисълът на закона се отнася само до изначално скрити и останали скрити до приключване на приватизационната процедура вземания,но по вина на техния носител.

Другото становище възприема обратната теза: съгласно пар.6а ПЗР ЗППДОбП /отм./ кредиторите на приватизиращото се предприятие са длъжни,в срок от 6 месеца от деня на обнародване решението за откриване на процедура по приватизация,да уведомят писмено органа по чл.3 ЗППДОбП /отм./за вземанията си към предприятието,като в противен случай губят правото на иск за тези вземания,независимо от явния им, нескрит за дружеството и органа по чл.3 ЗППДОбП /отм./ характер.

Изразено е разбирането, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари