Тълкувателно решение № 8 от 31.10.2012 г. по тълк. д. № 8/2012 г.

Анотация

Въпрос
При направено от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на въззивно решение относно вещни права по реда на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, как въз основа на обжалваемия интерес се определя размера на обезпечението?
Отговор

При направено от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на въззивното решение относно вещни права по реда на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, обжалваемият интерес съответства на цената на иска, заявена с исковата молба,определена съгласно чл. 70, ал. 1 ГПК.

Размерът на дължимото обезпечение по чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК се определя въз основа на данъчната оценка на имота,а ако няма такава-пазарната цена на вещното право, представени с исковата молба при предявяване на иска пред първоинстанционния съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ТАНЯ МИТОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА

Секретар Борислава Лазарова, докладчик съдия ЗЛАТКА РУСЕВА

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 125 ЗСВ, във връзка с постъпил сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ, с който Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е констатирал противоречива съдебна практика на състави на Върховния касационен съд, е направил искане Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение по следния спорен въпрос:

Въпрос

При направено от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на въззивно решение относно вещни права по реда на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, как въз основа на обжалваемия интерес се определя размера на обезпечението?

Мотиви

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК жалбоподателят може да поиска спиране на изпълнението на въззивното решение, като в този случай той е длъжен да представи надлежно обезпечение. Размерът на обезпечението по решения относно вещни права се определя от обжалваемия интерес.

Налице е противоречива съдебна практика относно определяне размера на обезпечението по чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК. Според едното становище обжалваемият интерес се определя въз основа на актуална данъчна оценка на имота, определена към момента на образуване на касационното производство.

Според другото становище при определяне размера на обезпечението по чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК обжалваемият интерес се определя въз основа на данъчната оценка на имота представена при образуване на първоинстационното производство.

ОСГК приема за правилно второто становище, като съображенията за това са следните:

Осъдителните решения на въззивните съдилища, съгласно предвиденото в чл. 404, т. 1 ГПК, които не са влезли в законна сила, подлежат на принудително изпълнение и подаването на касационна жалба срещу тях не суспендира изпълнителната сила на решението-чл. 282, ал. 1 ГПК. Процесуалният закон предвижда възможност за жалбоподателя да поиска спиране на изпълнението на решението. Тази възможност, уредена в чл. 282 ГПК, ал. 2-6, има няколко цели. От една страна ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини