Тълкувателно решение № 85/1986 от 23.06.1986 г.

Анотация

Отговор

Отменителните решения на второинстанционния съд не подлежат на отмяна.


Поддържа се молбата за отмяна, че за съдебното заседание на 17.12.1985 г., когато делото е било обявено за изяснено и че след съвещание ще се постанови решение в законния срок, СНС не е бил редовно призован. Въпреки непризоваването на СНС в нарушение на чл. 107, ал. 1 ГПК /отм./ делото е било разгледано и постановено решение по него.

Молбата е подадена в срок по чл. 232, ал. 1 ГПК /отм./, но е неоснователна и следва да се остави без уважение.

На отмяна по реда на раздел 2 от глава XXI ГПК подлежат само влезли в сила решения. Това е указано както в раздела, така и в текстовете на чл. 231 ГПК /отм./ и 233 ГПК /отм./.

Влизат в сила решенията, които не подлежат на обжалване, тези, срещу които не е подадена в определения в закона срок или подадената жалба е оттелгена и тези, по които подадената жалба не е уважена. Влязлото в сила решение се ползува със сила на присъдено нещо.

Решението на съд, с което жалбата на една от страните се отмени решението на първоинстанционния съд или на административен орган и се връща делото за ново разглеждане от съд или административен орган, не се ползува със силата на присъдено нещо, тъй като не разрешава спорът между страните, а делото се връща за разрешаване на спора от съд или административен орган.

Щом с отменителното решение спорът не се разрешава с решение, имащо сила на присъдено нещо, инзвънредният ред за отмяна по чл. 231 ГПК /отм./ и сл. е неприложим.


Свързани съдебни актове


Докладчик:
Приложим ли е посоченият в чл. 353 ГПК способ за извършване на делбата чрез разпределение спрямо имоти, собствеността, върху които е възникнала от факт, различен от наследяването?


Цитирани норми и термини


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


Цитирани норми и термини

... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини