*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпрос

Дължи ли се неустойка за забава по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия, в съдебно заседание на 2 октомври 2014 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, ДАРИЯ ПРОДАНОВА, БОЙКА СТОИЛОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 7 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии, докладвано от съдия EМИЛ МАРКОВ

Въпрос

Председателят на Върховния касационен съд, на основание чл. 125 от закона за съдебната власт и по повод постъпило по реда на чл. 292 ГПК предложение от състав на второ търговско отделение на ВКС за постановяване на тълкувателно решение поради констатирана противоречива съдебна практика в решения, постановени по реда на чл. 290 ГПК, е внесъл искане в Общото събрание на Гражданската и на Търговската колегии на ВКС да приеме тълкувателно решение по следния правен въпрос:

Дължи ли се неустойка за забава по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника?

Мотиви

За да се произнесе Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия съобрази следното:

Не се констатира наличие на предходно постановление на Пленума на ВС /до 1996 г./ или на тълкувателно решение по поставения правен въпрос, т.е. такава съдебна практика, визирана в т. 2, предл. 1-во от задължителните за съдилищата в Републиката постановки на тълкувателно решение № 1/19.II.2010 г. на ОСГКТК на ВКС по тълк. дело № 1/2009 г. Съгласно чл. 51, ал. 1 от закона за устройство на съдилищата /отм./ - в редакцията на този текст към датата 11.IV.1986 г., освен издаването на тълкувателни решения по спорни или противоречиво решавани въпроси по прилагането на закона, в правомощията на Общото събрание на тогавашната Гражданска колегия на ВС на НРБ е било включено и разглеждане на граждански и административни дела, образувани по извънредните способи за отмяна на влезли в сила съдебни актове на състави на Върховния съд по тези две категории спорове. Ето защо се налага извод, че няма характера на тълкувателно, постановеното в производство по чл. 225 ГПК /отм./ - чл. 227 ГПК /отм./ за преглед по реда на надзора решение № 48 от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За дължимостта на договорната неустойка при разваляне на договор, поради пълно неизпълнение.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Какво следва да се разбира под “противоречиво разрешавани въпроси” по смисъла на чл. 292 ГПК – необходимо ли е по тях да е формирана сила на пресъдено нещо или е достатъчно да бъдат изведени с определението по чл. 288 ГПК противоречиви правни изводи? 2. За да се направи предложение…
 • Решения по ГПК /отм./
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали при развален договор, ищците могат да търсят неустойката по същия?

Цитирано в

 • Определение №347/15.06.2022 по дело №1596/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Очевидна неправнилност в пресмятането на падежа на задължението на изпълнителя, констатирано в мотивите на обжалвания акт без проверка на доказателствата.
 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Извършеното от продавача по сключен предварителен договор апортиране на обещания недвижим имот преди купувачът по предварителния договор да впише искова молба по чл.19, ал.3 от ЗЗД, представлява ли хипотеза на невъзможност за изпълнение на предварителния договор или само поставя длъжника-прехвърлител в забава за изпълнение; 2. Включва ли интегралното компенсаторно…
 • Определение №347/15.06.2022 по дело №1596/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поради наличието на вероятност въззивното решение да е недопустимо, като постановено по нередовна искова молба, в която се претендират последиците от развален договор за покупко-продажба на недвижим имот, без да е предявен иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД за развалянето на договора.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари