*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 и придобитото имущество, времето на нейното осъществяване и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД (отм.)?

Достатъчно основание ли е да не е установен законен източник на доходите за придобиване на имуществото през проверявания период по реда на ЗОПДИППД (отм.), за да е налице основателно предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общото събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 5 юни 2014 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия:
БОЙКА СТОИЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря Борислава Лазарова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 7 по описа за 2013 г. на ОСГК, докладвано от съдия Стоил Сотиров и съдия Албена Бонева

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 18.09.2013 г. на председателя на Върховния касационен съд по искане на Омбудсмана на Република България за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 и придобитото имущество, времето на нейното осъществяване и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД /отм./?

Достатъчно основание ли е да не е установен законен източник на доходите за придобиване на имуществото през проверявания период по реда на ЗОПДИППД /отм./, за да е налице основателно предположение, че имуществото е придобито от престъпна дейност?

Мотиви

Според едното виждане, поддържано в практиката не е необходимо да има връзка между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./ и придобиването на имуществото. Последното се отнема по реда на чл. 28 ЗОПДИППД /отм./, щом липсва законен източник на доходите за придобиването му. При тези обстоятелства, на отнемане подлежи имуществото на стойност общо над 60 000 лв., придобито в срока по чл. 11 ЗОПДИППД /отм./.

Според другото разбиране, необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./ и придобиването на имуществото, за да бъде то отнето по реда на чл. 28 ЗОПДИППД /отм./. Връзката трябва да може основателно да се предположи логически, с оглед конкретните обстоятелства по делото. Липсата на законен източник не замества предположението. Конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиването на имуществото, са тези, които ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Необходимо ли е да съществува връзка между конкретната престъпна дейност по чл. 3 ЗОПДИППД /отм./ и придобитото имущество, за да се постанови отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД /отм./? 2. Достатъчно ли е да не е установен законен източник на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При изследване на връзката между престъпното деяние по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./ и придобиването на имуществото, чието отнемане се иска, съдът следва ли да обсъди и извърши преценка на вида и характера на конкретната престъпна дейност, придобивните способи и евентуалните последващи трансформации на имуществото, както и на всички…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Кога и при какви условия гражданският съд следва да спре производството пред себе си, за да изчака произнасяне на наказателния съд? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) 2. Длъжен на съдът да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните и следва…
 • Определение №85/09.03.2022 по дело №204/2022 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Представлява ли искът за отнемане в полза на държавата на правото на собственост върху недвижим имот по реда на националноправната уредба – ЗПКОНПИ, която предвижда конфискация по гражданскоправен ред на придобитото от незаконна дейност имущество, иск, който има за предмет вещни права върху недвижим имот, по смисъла на чл. 24,…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари