Тълкувателно решение № 7 от 02.11.2012 г. по тълк. д. № 7/2012 г.

Анотация

Въпрос
Съставлява ли личното ползване на съсобствения имот само от един от съсобствениците необходима предпоставка за основателността на претенцията за обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС или от значение е само обстоятелството, че той пречи на останалите съсобственици да ползват общата вещ?
Отговор

Лично ползване по смисъла на чл. 31, ал. 2 ЗС е всяко поведение на съсобственик, което възпрепятства или ограничава останалите съсобственици да ползват общата вещ, съобразно правата им,без да се събират добиви и граждански плодове.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия,

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия: КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА

Скретар: Борислава Лазарова
Докладчик: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Въпрос

С разпореждане от 20.04.2012г. на Заместника на председателя на Върховния касационен съд и Председател на гражданската колегия е образувано тълкувателно дело № 7/2012г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданска колегия, по предложение на състав на Върховния касационен съд,гражданска колегия,четвърто гражданско отделение,който на основание чл. 292 ГПК с определение № 209 от 17.04.2012г. е спрял производството по гр.д.№ 1330/11г. и е предложил на общо събрание на гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния въпрос:

„Съставлява ли личното ползване на съсобствения имот само от един от съсобствениците необходима предпоставка за основателността на претенцията за обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС или от значение е само обстоятелството, че той пречи на останалите съсобственици да ползват общата вещ".

Мотиви

Общото събрание на гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе, съобрази следното:

Личното използване на общата вещ само от някои от съсобствениците, съгласно чл. 31, ал. 2 ЗС, е необходима предпоставка за основателност на претенцията за обезщетение за ползата, от която останалите съсобственици са лишени, но в съдебната практика,в постановени по реда на чл. 290 ГПК решения, са формирани две становища относно вложения от законодателя смисъл в употребения израз: „се използва лично".

Според първото становище - общата вещ се използва лично само когато съсобственикът пряко и неспосредствено си служи с нея, съобразно предназначението й, за задоволяване на свои/лични/ или на семейството му потребности. Акцентът се поставя върху прякото служене с вещта,поради което се приема,че не може да се претендира обезщетение по реда на чл. 31, ал. 2 ЗС, когато съсобственикът е допуснал трето лице да ползва общата вещ,включително и когато това ползване е на безвъзмездно основание.

Според второто становище - законът не ограничава правото на обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС само до случаите на лична употреба на общата вещ от един от съсобствениците.При определяне на съдържанието на понятието лично използване на общата вещ се акцентира върху осъществено от съсобственика поведение,с което той пречи на другите съсобственици да ползват вещта според правата им,като се приема,че е без правно значение по какъв начин се осъществява това поведение.

Общото събрание на гражданска колегия на Върховния ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №39/14.07.2020 по дело №3039/2019
  Дали съсобственикът на жилище, който го ползва лично, се освобождава от отговорност за обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС, когато предаде на неползващия се съсобственик ключ от жилището, но не му предаде ключове от входните врати на сградата и дворното място, както и от избеното и таванското помещение и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №66/23.10.2020 по дело №4179/2019
  Дали регистрирането на един обект като къща за гости по реда на Закона за туризма има отношение към определяне на обезщетението по чл. 31, ал. 2 ЗС; ако такава регистрация липсва, но имотът се ползва от единия съсобственик като къща за гости, размерът на обезщетението следва ли да се определи…
 • Определение №170/20.04.2021 по дело №4084/2020 9
  Определение №170/20.04.2021 по дело №4084/2020
  Налице ли е лично ползване по смисъла на чл. 31, ал. 2 ЗС, когато имотът е предоставен възмездно на трето лице и следва ли да бъде уважен иск по чл. 31, ал. 2 ЗС против съсобственик, когато за ползването на общата вещ се събират граждански плодове?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №50/23.07.2021 по дело №3293/2019
  1. За спазване на основния принцип на чл. 69, ал. 2 ЗН - всеки от съделителите при възможност да получи своя дял в натура. 2. За доказателствената тежест при заявено желание на съсобственика да полза съсобствения имот.
 • Определение за недопускане
  Определение №17/14.01.2020 по дело №1808/2019
  Възникването на правото на обезщетение по чл. 31, ал. 2 ЗС обусловено ли е от отправяне на изрично волеизявление от страна на съсобственика, че желае да ползва съсобствената вещ и последвало възпрепятстване или ограничаване правото на този съсобственик да ползва съсобствената вещ от страна на останалите съсобственици, ползващи вещта?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №26/08.05.2018 по дело №1411/2017
  Относно съдържанието на поканата по чл. 31, ал. 2 ЗС, включително необходимо ли е писменото поискване да обективира желание за лично ползване?
 • Определение №60377/21.10.2021 по дело №2042/2021 10
  Определение №60377/21.10.2021 по дело №2042/2021
  Относно обезщетението на основание чл. 31, ал. 2 ЗС.
 • Определение №60470/29.12.2021 по дело №2742/2021 11
  Определение №60470/29.12.2021 по дело №2742/2021
  За доказване на възпрепятстването на ползващия имота съсобственик като необходима предпоставка за основателност на иска по чл. 31, ал. 2 ЗС, от страна на ищеца по този иск.
 • Определение №120/22.03.2022 по дело №3171/2021 12
  Определение №120/22.03.2022 по дело №3171/2021
  Какво представлява смесената съсобственост по смисъла на т.8 на ТР № 1/19.05.2004 г. по гр. д. № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС?

Цитирани норми и термини