*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание
 • Основание: чл. 292 ГПК

Анотация

Въпроси

В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите на прекратено служебно правоотношение?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия в съдебно заседание на 27 януари 2022 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, И.Ф.ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
и.ф.БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА, МАРИЯ ИВАНОВА, ВАСИЛКА ИЛИЕВА

при участието на секретаря Росица Иванова постави на разглеждане тълкувателно дело № 6 по описа за 2017 г. на Общото събрание на Гражданска колегия докладвано от съдия ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 8.12.2017 г. на Председателя на ВКС и по предложение на състав на ВКС за образуване на тълкувателно дело на Гражданска колегия на ВКС по следните въпроси:

В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите на прекратено служебно правоотношение.

Мотиви

По поставения правен въпрос са застъпени две становища. Първото становище е, че вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства, некомпенсиран с почивка, възниква от датата на прекратяване на трудовото правоотношение. От този момент то става изискуемо и военнослужещият може да упражни правото си на иск. От същия момент започва да тече тригодишната погасителна давност по чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ във връзка с чл. 358, ал. 2, т. 2 КТ. Другото становище е, че вземането на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства е парично възнаграждение за извънреден труд. Това възнаграждение става изискуемо заедно с основното възнаграждение за месеца, следващ месеца на сумираното отчитане на служебното време. От този момент работодателят изпада в забава и дължи обезщетение в размер на законната лихва върху главницата. От същия момент започва да тече погасителната давност за вземането. Моментът на прекратяването на служебното правоотношение няма значение за възникване на вземането, неговата изискуемост ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №92/18.02.2022 по дело №862/2019 19
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как се обезщетява положения труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства от военнослужещия/ т.е. работа при нормална продължителност на служебното време, което е надхвърлено с удължаването му/, който не е компенсиран с почивка; от кой момент възниква вземането и откога започва да тече за…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка, както и от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно момента, в който възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на дежурства, некомпенсиран с почивка, и от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане, и от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително…
 • Определение №92/18.02.2022 по дело №862/2019 20
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно момента, в който възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на дежурства, некомпенсиран с почивка, и от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане, и от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително…
 • Определение №92/18.02.2022 по дело №862/2019 21
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно момента, в който възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24 часови дежурства, некомпенсиран с почивка, както и момента, от който започва да тече погасителната давност за това вземане, в хипотезата на прекратено служебно правоотношение.
 • Определение №92/18.02.2022 по дело №862/2019 22
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност…
 • Определение №92/18.02.2022 по дело №862/2019 23
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност…
 • Определение №92/18.02.2022 по дело №862/2019 24
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За естеството на правото на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 229, ал. 1, т. 9 (предишна т. 8) ЗМВР, вр. чл. 212, ал. 5 ЗМВР от 1997 г. (отм.) и по чл. 212, ал. 1, т. 3, вр. чл. 211, ал. 5 ЗМВР от 2006 г. (отм.), наличието на…
 • Определение №92/18.02.2022 по дело №862/2019 25
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За естеството на правото на допълнителен отпуск по чл. 229, ал. 9 (предишна ал. 8) ЗМВР 1997 г. (отм.) и чл. 212, ал. 1, т. 3 ЗМВР 2006 г. (отм.) и наличието на срокове за упражняването му; както и възможно ли е погасяването му по давност поради неупражняване, които обуславят…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Как се обезщетява положения труд повече от нормативно определения при даване на двадесет и четири часови дежурства от военнослужещия/ т.е. работа при нормална продължителност на служебното време, което е надхвърлено с удължаването му/, който не е компенсиран с почивка; от кой момент възниква вземането и откога започва да тече за…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Възможно ли е правото на военнослужещия по чл. 136а, ал. 4 КТ сам да определи почивката си да се погаси с кратката тригодишна давност, без да е направено волеизявление на работодателя му за това? Възможно ли е възражението за изтекла погасителна давност да се направи извън исковия процес? 2.…
 • Определение №92/18.02.2022 по дело №862/2019 26
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Възможно ли е правото на военнослужещия по чл. 136а, ал. 4 КТ сам да определи почивката си да се погаси с кратката тригодишна давност, без да е направено волеизявление на работодателя му за това? Възможно ли е възражението за изтекла погасителна давност да се направи извън исковия процес? 2.…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кога възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава длъжникът по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите…
 • Определение №92/18.02.2022 по дело №862/2019 27
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кога възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава длъжникът по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари