Тълкувателно решение № 6 от 25.06.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г.

Анотация

Въпрос
Намира ли приложение предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие в хипотезата, при която работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа и заемането на длъжността в срока по чл. 345 КТ?
Отговор

Разпоредбата на чл.328, ал.1, т.10а КТ не намира приложение в случаите когато работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 11 юни 2015 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, И.Ф. ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, И.Ф. ТАНЯ МИТОВА, И.Ф. ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря Борислава Лазарова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 6 по описа за 2014 г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия ЛЮБКА БОГДАНОВА

Въпрос

Тълкувателно дело № 6/2014 г. е образувано с разпореждане на Председателя на ВКС от 15. 07.2014 г., на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ за образуване на тълкувателно дело на Гражданска колегия на ВКС за да приеме тълкувателно решение по следния въпрос:

Намира ли приложение предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие в хипотезата, при която работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа и заемането на длъжността в срока по чл. 345 КТ.

Мотиви

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Поставеният правен въпрос е разрешаван противоречиво в постановени по реда на чл. 290 ГПК решения на ВКС, като са застъпени следните становища:

Според едното становище разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ не намира приложение в случай, че работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, след като трудовото му правоотношение е прекратено, но впоследствие уволнението е признато за незаконно и отменено, а лицето е възстановено на заеманата преди уволнението длъжност, тъй като с възстановяването му не възниква ново, а се възстановява прекъснатото с незаконното уволнение трудово правоотношение. В тази хипотеза правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е придобито и упражнено след възникване на трудовото правоотношение, поради което работодателят не може да прекрати същото на предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ основание.

Според другото становище в случаите, при които незаконно уволненият работник или служител, в периода до възстановяването му на работа с решение по чл. 344, ал. 1, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини