*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпроси

1. Кой е началният момент на срока по чл. 390, ал. 3, изр. 1 ГПК?
2. Как се доказва, че искът е предявен в определения от съда срок в хипотезата на чл. 390, ал. 3 ГПК във връзка с чл. 390, ал. 1 ГПК?
3. Налице ли е обезпечителна нужда за обезпечаване на искове за собственост чрез налагане на обезпечителна мярка „възбрана”?
4. Налице ли е обезпечителна нужда от налагане на възбрана в случаите, при които вписването на исковата молба има оповестително-защитно действие?
5. Предпоставка ли е за допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана или запор принадлежността на имуществото – предмет на обезпечението, към патримониума на ответника?
6. Кои лица са процесуално легитимирани да обжалват определението за допускане на обезпечение на иска?
7. Подлежи ли на касационно обжалване определение на окръжен съд, постановено по частна жалба срещу определение на районен съд по молба за спиране на изпълнението по чл. 524 ГПК?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегия, в съдебно заседание на 30 януари 2014 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА, ДАРИЯ ПРОДАНОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 6 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия, докладвано от съдия СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по предложение от заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии по следните спорни въпроси, свързани с обезпечителното производство:

1. Кой е началният момент на срока по чл. 390, ал. 3, изр. 1 ГПК.
2. Как се доказва, че искът е предявен в определения от съда срок в хипотезата на чл. 390, ал. 3 ГПК във връзка с чл. 390, ал. 1 ГПК.
3. Налице ли е обезпечителна нужда за обезпечаване на искове за собственост чрез налагане на обезпечителна мярка „възбрана”.
4. Налице ли е обезпечителна нужда от налагане на възбрана в случаите, при които вписването на исковата молба има оповестително-защитно действие.
5. Предпоставка ли е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е касационно обжалване на въззивни определения, с които се дава разрешение по същество на молби за допускане на обезпечителни мерки?

Цитирано в

 • Определение №190/17.05.2022 по дело №1316/2022 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Обвързано ли е от осъществяването на общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК, обжалването на допуснатото от въззивния съд обезпечение от трето лице – действителен собственик на възбранения имот?
 • Определение №190/17.05.2022 по дело №1316/2022 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е размерът на гаранцията да се определи съобразно размера на цената на иска, а не при отчитане на евентуалните възможни /предполагаеми/ преки и непосредствени вреди от обезпечителната мярка?
 • Определение №190/17.05.2022 по дело №1316/2022 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли да бъде допуснато обезпечение на иска чрез налагане на обезпечителна мярка възбрана върху недвижим имот, който не е собственост на ответника-страна в исковото производство?
 • Определение №190/17.05.2022 по дело №1316/2022 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Налице ли е обезпечителна нужда от налагането на възбрана върху недвижим имот собственост на търговско дружество за обезпечаване на иск за отнемане в полза на държавата на акции, част от капитала на това дружество, насочен срещу собственика на акциите? Явява ли се подходяща за обезпечаване на предявен от КПКОНПИ иск…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е действието на вписаната искова молба, ако решението по нея не е било вписано в шестмесечния срок по чл. 115, ал. 2 от ЗС и пропускането на този шестмесечен срок заличава ли с обратно действие вписването на исковата молба? Представлява ли вписаната искова молба тежест върху имота, след като…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустим ли е установителен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК, когато същият е предявен в преклузивния срок по чл. 415, ал. 4 от ГПК, но ищецът не е представил доказателства за това съгласно чл. 415, ал. 5…
 • Определение №190/17.05.2022 по дело №1316/2022 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За разноските в частното производство по отмяна на обезпечението, образувано и развило се след прекратяване на исковото производство /осъществено преди връчване на препис от исковата молба на ответника/.
 • Определение №190/17.05.2022 по дело №1316/2022 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Настъпва ли предсрочна изискуемост на цялото вземане по сключения договор за кредит, ако изявлението на банката-кредитор за обявяване на кредита за предсрочно изискуем, е съобщено единствено на назначения особен представител на поръчителя, но не и на длъжника?
 • Определение №190/17.05.2022 по дело №1316/2022 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За предпоставките, при които се допуска обезпечение, кога налагането на възбраната е подходяща обезпечителна мярка и как тя ограничава правата на собственика на имота?
 • Определение №190/17.05.2022 по дело №1316/2022 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Внасянето на парична или имотна гаранция в определения от съда размер съгласно чл. 180 ЗЗД и чл. 181 ЗЗД достатъчно условие ли е да се допусне обезпечение на иска?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари