Тълкувателно решение № 6/2006 от 10.05.2006 г. по тълк. д. № 6/2006 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

1. Възстановява ли се собствеността върху незаконно отнети или отчуждени не по установения законов ред от държавата, общините и народните съвети в периода от 9.09.1944 г. до 1989 г. недвижими имоти, ако са били застроени и не съществуват в размера, в който са били отнети или отчуждени - чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ и чл. 2, ал. 6 ЗОСОИ?

2. Какво съдържание се влага в понятието "предоставяне на трети лица" като акт на разпореждане, извършен от бившите ТКЗС, ДЗС или създадени въз основа на тях селскостопански организации - чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ, непредставляващ пречка за реституция на незастроени земеделски земи, предмет на такова разпореждане съгласно този законов текст?

3. Към кой момент следва да се преценява наличието на предпоставките за възстановяване на собствеността относно имотите, одържавени на основание някои от законите, с които след приемане на ЗОСОИ се разшири приложното поле на ЗВСОНИ - към 24.02.1992 г. или към 21.11.1997 г.?

4. За пределите на косвения съдебен контрол върху заповеди и решения на възстановяване на собствеността по чл. 4 ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др., осъществяван в исковото производство по спорове за право на собственост.

5. Как се възстановява собствеността по ЗАВОИ и по Закона за кооперациите - ДВ, бр. 113/1999 г. - по силата на закона или след провеждане на определена процедура?

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или