*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
  • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпроси

Кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл. 303 ГПК?

Кои определения попадат в обхвата по чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПК?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 14 юни 2018 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, ТОТКА КАЛЧЕВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА, МАРИЯ ИВАНОВА

при участието на секретаря Красимира Атанасова постави на разглеждане тълкувателно дело № 5 по описа за 2015 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии, докладвано от съдия ТАТЯНА ВЪРБАНОВА и съдия СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Въпроси

Делото е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд по въпросите: кои са определенията, с които се дава разрешение по същество на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК и кои от тях подлежат на отмяна по реда на Глава Двадесет и четвърта ГПК?

Искането е основано и на прието на 03.12.2015 г. решение на ОСГТК на ВКС по тълк. дело № 7/2014 г. за образуване на отделна тълкувателна процедура по въпроса кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл. 303 ГПК, след произнасяне по въпроса кои определения попадат в обхвата по чл. 274, ал. 3, т. 2, предл. първо ГПК.

Мотиви

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд, за да се произнесе по поставените въпроси съобрази следното:

Точка №1

І. По въпроса кои са определенията, с които се дава разрешение по същество на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК:

Уредбата кои определения подлежат на обжалване, редът за обжалването им и правилата на функционалната подсъдност е в Глава Двадесет и първа на Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01.03.2008 г.

Съгласно чл. 274, ал. 1 ГПК подлежащите на въззивно обжалване определения са преграждащите по-нататъшното развитие на делото и изрично посочените в закона. От инстанционен контрол са изключени определенията по въпроси, които са предоставени на свободната преценка на съда, тъй като нямат отношение към правилността на крайния съдебен акт (за съединяване и разделяне на дела; за продължаване на срок ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари