*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Образуването на тълкувателното дело е предложено с Определение № 105 от 03.07.2019 г. по гр. д. № 1507/2018 г.


Класификация

  • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия в съдебно заседание на 24 март 2022 год., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, И.Ф.ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:
МАРИЯ ИВАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА, СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

при участието на секретаря Аврора Караджова постави на разглеждане тълкувателно дело № 4 по описа за 2019 г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия ПЛАМЕН СТОЕВ

Въпрос

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на председателя на Върховния касационен съд от 01.11.2019 г., на основание чл. 124, ал. 1, т. 1 ЗСВ и чл. 128, ал. 1 ЗСВ, по предложение на състав на второ гражданско отделение на ВКС, направено с определение № 105 от 03.07.2019 г. по гр. д.№ 1507/2018 г., за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос, по който е констатирана противоречива практика по чл. 290 ГПК на състави на ВКС:

„При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена“.

Мотиви

По този въпрос в съдебната практика са формирани две становища.

Според едното становище даденото в т. 4 на ППВС № 5/1972 г. разрешение намира приложение и в случаите, когато единият съпруг е бил собственик на идеална част от поземления имот, в който е построена сграда по време на брака между съпрузите. Построеното в съсобствен имот става съсобствено между собствениците на терена, като частта от него, съответстваща на правата на единия съсобственик, който е бил в брак по време на строителството, става съпружеска имуществена общност.

Според другото становище в посочената хипотеза съпружеска имуществена общност върху построеното за притежаваната от единия съпруг идеална част от дворното място не е налице, а е възникнала съсобственост между собствениците на терена.

Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд приема за правилно първото становище по следните съображения:

С Постановление № 5/1972 г., т. 4, на Пленума на Върховния съд е прието, че построената по време на брака сграда върху земя, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари