Тълкувателно решение № 4 от 03.02.2017 г. по тълк. д. № 4/2015 г.

Анотация

Въпрос
Може ли да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск?
Отговор

Срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск не може да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК над предвидения едномесечен срок.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 1 декември 2016 год., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, ВАНЯ АЛЕКСИЕВА ТОТКА КАЛЧЕВА СВЕТЛА ДИМИТРОВА ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

при участието на секретаря Даниела Цветкова, постави на разглеждане тълкувателно дело № 4 по описа за 2015 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии, докладвано от съдия БОЙКА СТОИЛОВА

Въпрос

Тълкувателно дело № 4/2015 г. е образувано въз основа на предложението за това, направено от състав на ВКС ІV ГО с определение № 749/20.ХІ.2015г. по ч.гр.д. № 4659/2015г., с разпореждане на Председателя на ВКС от 08.ХІІ.2015г. за постановяване от Общото събрание на гражданската и търговската колегии на ВКС на тълкувателно решение по процесуалноправния въпрос „Може ли да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск?” поради противоречива практика на състави на ВКС, създадена по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

Мотиви

За да се произнесе по тълкувателното дело, Общото събрание на съдиите от гражданска и търговска колегии на ВКС съобрази следното:

По поставения въпрос съществува противоречива практика на ВКС.

Според едното разрешение разпоредбата на чл. 63, ал. 3 ГПК не изключва срока по чл. 390, ал. 3 ГПК от приложното поле на чл. 63, ал. 1 ГПК и няма пречка за продължаването му. Приема се в тази връзка, че срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК е законен, тъй като продължителността му е определена с разпоредбата и попада в първата група срокове по чл. 63, ал. 1 ГПК, които могат да бъдат продължавани при наличие на предвидените за това предпоставки. Освен това чл. 63, ал. 3 ГПК изключва възможността за продължаване само на решителните срокове - за обжалване на решения и определения и за подаване на молба за отмяна, но не и на срока по чл. 390, ал. 3 ГПК, който няма такъв характер.

Според другото разрешение срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК не може да бъде спиран, прекъсван или продължаван, обосновано с различните му характер – императивен и законоустановен - и цел в сравнение с посочените в общата част на исковия процес срокове за обжалване на съдебни актове, произтичащи от специфичната цел на обезпечителното производство за осигуряване защита на правата както на ищеца, така и на ответника в производството по бъдещия иск.

Общото събрание на гражданската и търговската ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини