Тълкувателно решение № 4 от 07.07.2010 г. по тълк. д. № 4/2009 г.

Анотация

Въпроси
Налице ли е нищожност и на какво основание на договора за замяна на недвижими имоти по чл. 222 ЗЗДчл. 223 ЗЗД, сключен между община и физическо лице, имащ за предмет на една от насрещните престации недвижим имот, който е публична общинска собственост, когато разпореждането не е извършено от общината, а от физическо лице, т.е. от лице, което не е собственик на този имот?
Когато по договор за замяна на недвижими имоти по чл. 222 ЗЗДчл. 223 ЗЗД, сключен между община и физическо лице, общината е получила като насрещна престация недвижим имот-публична общинска собственост, може ли при иск по чл. 108 ЗС, предявен от физическото лице против трето лице, упражняващо фактическа власт върху прехвърления от общината по замяната имот, третото лице да прави възражения по действителността на договора за замяна и вещнопрехвърлителния му ефект?
Отговори

Договорът за замяна на недвижим имот по чл. 222 ЗЗД - чл. 223 ЗЗД, сключен между общината и физическо лице, имащ за предмет на една от насрещните престации недвижим имот, който е публична общинска собственост, когато разпореждането е извършено не от общината, а от физическото лице, т.е. от лице, което не е собственик на този имот, е нищожен поради невъзможен предмет.

Когато по договор за замяна на недвижим имот по чл. 222 ЗЗД - чл. 223 ЗЗД, сключен между общината и физическо лице, общината е получила като насрещна престация недвижим имот-публична общинска собственост, при иск по чл. 108 ЗС, предявен от физическото лице против трето лице, упражняващо фактическа власт върху прехвърления от общината по замяната имот, третото лице може да прави възражения по действителността на договора за замяна и вещнопрехвърлителния му ефект.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 25 февруари 2010 г. и на 27 май 2010 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданската колегия, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на ГК:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ МИТОВА
ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря Райна Томбушева, постави на разглеждане тълкувателно дело № 4 по описа за 2009 г. на ОСГК, докладвано от съдията СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

Въпроси

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 125 ЗСВ във връзка с постъпил сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ, с който Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е констатирал противоречива съдебна практика на състави на Върховния касационен съд, е направил искане Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение по следните спорни въпроси:

1.Налице ли е нищожност и на какво основание на договора за замяна на недвижими имоти по чл. 222 ЗЗД - чл. 223 ЗЗД, сключен между община и физическо лице, имащ за предмет на една от насрещните престации недвижим имот, който е публична общинска собственост, когато разпореждането не е извършено от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини