*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

1. Допустим ли е искът по чл. 109 ЗС срещу собственик на недвижим имот или срещу собственик на съседен имот за прекратяване на неоснователно действие, извършено чрез строеж, изграден в отклонение на издаденото разрешение и на други строителни книжа или в нарушение на действащи разпоредби, което действие осуетява или ограничава възможността на ищеца той да упражнява и ползва своето право на собственост?

2. Компетентни ли са съдилищата да разрешават спора дали направеният строеж без разрешение или в отклонение на разрешението и на другите книжа подлежи на премахване или разрешаването на такъв спор е от компетентността на специализираните технически органи на държавно управление съгласно чл. 160 ЗТСУ /отм./.?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Председателят на Върховния съд е предложил на основание чл. 212 ГПК /отм./ Върховният съд, ОСГК, да издаде тълкувателно решение по следните въпроси, противоречиво разрешавани, включително и от състави на Върховния съд, а именно:

1. Допустим ли е искът по чл. 109 ЗС срещу собственик на недвижим имот или срещу собственик на съседен имот за прекратяване на неоснователно действие, извършено чрез строеж, изграден в отклонение на издаденото разрешение и на други строителни книжа или в нарушение на действащи разпоредби, което действие осуетява или ограничава възможността на ищеца той да упражнява и ползва своето право на собственост.

2. Компетентни ли са съдилищата да разрешават спора дали направеният строеж без разрешение или в отклонение на разрешението и на другите книжа подлежи на премахване или разрешаването на такъв спор е от компетентността на специализираните технически органи на държавно управление съгласно чл. 160 ЗТСУ /отм./.

Върховният съд, Общо събрание на гражданската колегия, за да постанови исканото тълкувателно решение, както и за да се произнесе за отмяната по реда на надзора на посочените в предложението решения, съобрази следното:

Законът предоставя на собственика определени правомощия. Основните са владението, ползването и разпореждането.

Доколкото не произтичат от разпоредбите на закона ограничения, собственикът може да ползва обекта на правото на собственост лично или чрез трето лице, може да извлича и придобива плодовете - естествени и граждански, да упражнява владението - лично или чрез трето лице, както и да извършва действия на разпореждане с правото си на собственост.

Материалният закон определя основанията за придобиване на правото на собственост и правомощията на собственика, чрез които то се реализира. Едно от тях е правото на иск като средство за правна защита. Редът, способите, средствата и пътят за неговото осъществяване, включително и чрез принудителното изпълнение, се определят от процесуалните разпоредби.

Собственикът може да иска признаването и зачитането на правото му на собственост от всички правни субекти, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали използване на имот не по предназначението му, предвидено за съответната устройствена зона, е действие, което само по себе си води до създаване на пречки за съседен имот и обуславя уважаване на предявен от собствениците на този имот иск по чл. 109 ЗС, без да е необходимо доказване на конкретно…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво е съотношението между правото на собственика /съсобственика/ на земята да иска събаряне на построена в нея сграда по реда на чл. 109 ЗС и правото на собственика на сградата да я държи в чуждия /съсобствения/ имот на основание чл. 63 ЗС и чл. 64 ЗС?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  От кой момент започва да тече погасителната давност по чл.67 ЗС, в случаите, в които съществуващата в режим на суперфициарна собственост сграда погине – от момента, в който същата загуби характеристиките си на “груб строеж” по смисъла на пар. 5, т. 46 ДР ЗУТ или от момента, в който окончателно…
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди и изложи мотиви по всички възражения на страните?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът да обсъди доказателствата по делото, от които може да се изведе суперфициарното право на ответника да държи сграда в имота на ищеца, ако не е дал указания при разпределяне на доказателствената тежест за установяване на това обстоятелство?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно иска за премахване на постройки в поземлен имот, представляващи навес - външна лятна гостна, и друга постройка и за възстановяване на имота в състоянието преди нарушението.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поддържането на състояния, от които възниква опасност от вредно и смущаващо въздействие върху имота на ищеца по иск с правно основание чл. 109 ЗС, обосновава ли основателност на иска по чл. 109 ЗС?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дължи ли съдът, сезиран с иск по чл. 109 ЗС, преценка за това дали създаваните от ответниците пречки за използване на съседния имот са по-големи от обикновените по смисъла на чл. 50 ЗС?
 • Определение №60299/06.07.2021 по дело №223/2021 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дължи ли съдът, сезиран с иск по чл. 109 ЗС, преценка за това дали създаваните от ответниците пречки за използване на съседния имот са по-големи от обикновените по смисъла на чл. 50 ЗС?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари