Тълкувателно решение № 3/2016 от 22.04.2019 г. по гр. д. № 3/2016


Класификация

  • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
  • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпроси

1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането?

2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното право при предявен в друг исков процес иск за разликата до заявения пълен размер на вземането, произтичащо от същото право?

3. Налице ли е процесуалната пречка от чл. 126 ГПК за допустимост на частичния иск, когато между същите страни, на същото основание и за същото вземане е предявен частичен иск, по който по-рано заведеното дело е висящо?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 07 март 2019 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Търговска колегия:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:
СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, ТОТКА КАЛЧЕВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА, МАРИЯ ИВАНОВА, БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

при участието на секретаря Красимира Атанасова постави на разглеждане тълкувателно дело № 3 по описа за 2016 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии докладвано от съдия Емануела Балевска и съдия Емилия Василева

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ с Разпореждане от 30.06.2016 г. на Председателя на Върховния касационен съд на Република България /ВКС/, допълнено с Разпореждания от 28.11.2016 г. и от 26.04.2017 г. на Председателя на ВКС, за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС /ОСГТК/ по следните правни въпроси, по които е налице противоречива съдебна практика:

1. Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането?

2. Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното право при предявен в друг исков процес иск за горницата, произтичаща от същото право?

3. Налице ли е процесуалната пречка от чл. 126 ГПК за допустимост на частичния иск, когато между същите страни, на същото основание и за същото вземане е предявен частичен иск, по който по-рано заведеното дело е висящо?

В проведеното закрито заседание на 28.09.2017 г. ОСГТК на ВКС прие предложението на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №20/10.03.2022 по дело №48/2021
  Следва ли съдът да се произнесе по приетото за съвместно разглеждане възражение за прихващане, в случай че е налице висящо арбитражно производство, изходът по което е от значение за основателността на това възражение?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 2/2020 от 18.03.2022 г. по тълк. д. № 2/2020 г.
  1. При направено възражение за прихващане (съдебна компенсация) от кой момент се смятат погасени двете насрещни вземания, когато едно от тях или и двете са спорни/неликвидни, респ. от кой момент поражда действие съдебното възражение за прихващане? 2. При произнасяне на съда (с уважаване, съответно отхвърляне) по заявено възражение за прихващане…
 • Определение №169/31.03.2022 по дело №994/2021 1
  Определение №169/31.03.2022 по дело №994/2021
  Допустимо ли е пререшаването на въпроса относно валидността на договорна клауза за неустойка при вече уважен иск за парично вземане въз основа на същата клауза за друг период?
 • Определение №190/04.04.2022 по дело №1252/2021 2
  Определение №190/04.04.2022 по дело №1252/2021
  При въззивна проверка на частично обжалвано първоинстанционно решение дължи ли съдът съобразяване със силата на пресъдено нещо, която е формирало това решение в необжалваната му и съответно влязла в сила част?
 • Определение
  Определение №149/01.04.2020 по дело №259/2020
  Може ли да бъде постановено определение за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, преди да бъдат предприети действията по отстраняване нередовностите на исковата молба?
 • Определение №37/08.02.2022 по дело №3185/2021 3
  Определение №37/08.02.2022 по дело №3185/2021
  За проверка на извода на въззивния съд, че обективните предели на СПН на положителното съдебно решение по първия частичен иск не обхващат общия размер на справедливото обезщетение, а съдът по втория частичен иск може да определи и друг общ размер, преценявайки данните по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60209/04.01.2022 по дело №319/2021
  Дали е достатъчно работникът или служителят да се е явил един път в предприятието и да е заявил готовност за започне работа и да му е отказано, за да се приеме, че е изпълнил задължение по чл.345 КТ във вр чл. 225, ал.3 КТ, или е необходимо за всеки отделен…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60154/01.12.2021 по дело №936/2020
  Относно обективните предели на силата на пресъдено нещо.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60141/25.11.2021 по дело №2022/2020
  При увеличаване в хода на процеса на частично предявен иск, от кой момент се дължи законната лихва върху увеличения размер - от датата на подаване на исковата молба или от момента на увеличаването на иска?
 • Определение №60772/11.11.2021 по дело №2349/2021 4
  Определение №60772/11.11.2021 по дело №2349/2021
  Необсъждането на възражението за давност относно увеличението на иска и лихвите явява ли се основание за касационно обжалване на основание чл. 281, ал. 1, т. 3 ГПК?
 • Определение за недопускане
  Определение №60455/09.08.2021 по дело №2270/2020
  1. Включват ли се в предпоставките за връщане на даденото по развален поради неизпълнение двустранен договор ответниково неизпълнение и надлежно упражненото от страна на ищеца право на разваляне на този договор, съответно, на което достатъчно ли е единствено тези предпоставки да са описани в изложението на обстоятелствата, на които се…
 • Определение №214/31.05.2021 по дело №1049/2021 5
  Определение №214/31.05.2021 по дело №1049/2021
  Намира ли приложение разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК в условията на ТР № 3 от 22.04.2019г. по тълкувателно дело № 3/2016г. на ОСГТК на ВКС в случай, че между същите страни на същото основание, но за друга част от претендираното вземане има постановено влязло в сила…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №66/27.04.2021 по дело №496/2020
  Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №5/02.12.2020 по дело №1339/2018
  Решението по уважен частичен иск за парично вземане се ползва със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното субективно материално право при предявен в друг исков процес иск за защита на вземане за разликата до пълния размер на паричното вземане, произтичащо от същото право. Съответно не е налице…
 • Определение №547/20.10.2020 по дело №2896/2019 6
  Определение №547/20.10.2020 по дело №2896/2019
  За задължението на въззивния съд да изложи фактически и правни изводи по съществото на спора, след самостоятелна преценка на доказателствения материал по делото, като даде отговор на оплакванията в сезиращата го жалба и на доводите на страните.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №65/18.08.2020 по дело №1537/2018
  За силата на пресъдено нещо на уважен частичен иск относно правопораждащите факти на спорното право.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №69/31.07.2020 по дело №2461/2019
  Следва ли въззивният съд да се съобразява с ограничението, визирано в разпоредбата на чл. 269, изр. 2 ГПК, а именно да бъде ограничен само до изложените във въззивната жалба оплаквания?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №72/22.07.2020 по дело №832/2017
  Ползва ли се решението по уважен частичен иск със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното право при предявен в друг исков процес иск за горницата, произтичаща от същото право?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №145/18.05.2020 по дело №1953/2015
  Спира ли и прекъсва ли предявяването на частичен иск погасителната давност за непредявената част от вземането, вкл. и в хипотезата на допуснато по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК увеличаване размера на първоначално предявения частичен иск? За началния момент на претендирана законна лихва върху главницата на обезщетението, предмет на…
 • Определение №118/14.03.2022 по дело №845/2021 7
  Определение №118/14.03.2022 по дело №845/2021
  Попада ли в хипотезата на чл. 628а ТЗ вземане за законна лихва, индивидуализирано в молбата по чл. 625 ТЗ чрез посочване на главница, върху която се начислява, фиксиран начален момент на начисляването на лихвата и определяем краен момент на начисляване на лихвата, т. е. приема ли се, че молбата по…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари