Тълкувателно решение № 3 от 10.07.2017 г. по тълк. д. № 3/2015 г.

Анотация

Въпрос
1) Може ли да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в имота, което заявява, че владее имота от преди завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение? Може ли това трето лице да иска спиране на изпълнителното производство на основание чл. 524 ГПК във връзка с чл. 523 ГПК или това е защита, предвидена само за трето лице, осъществило фактическа власт върху имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение и което заявява върху имота права, които изключват правата на взискателя?
2) Подлежи ли на обжалване по реда на чл. 435, ал. 2 ГПК какъвто и да е акт на съдебния изпълнител, в който се определя размера на разноски на длъжника, или на обжалване по този ред подлежи само постановлението за разноски?
3) Посредством кой изпълнителен способ се провежда принудителното изпълнение на определения от съда режим на лични отношения между родител и дете?
4) Допустим ли е искът по чл. 440 ГПК (чл. 336 ГПК /отм./ за третото лице, намиращо се във владение на имота, върху който е насочено принудително изпълнение, съответно правомощията по чл. 435, ал. 4 ГПК (чл. 332, ал. 2 ГПК /отм./) изключват ли правния му интерес от този иск?
5) Съставлява ли действие по налагане на запор изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът няма сметка в съответната банка?
Отговор

1) Не може да се извърши въвод във владение срещу трето лице, което е придобило владението върху имота преди завеждане на делото, по което е постановено изпълняваното решение, и ако такъв бъде извършен, това лице може да защити правата си чрез обжалването му по реда на чл. 435, ал. 5 ГПК. В случай, че третото лице пропусне срока за обжалване на извършения въвод, то може да предяви владелчески иск по чл. 75 ЗС или чл. 76 ЗС срещу взискателя. Това лице не може да се ползва от предвидената в чл. 523, ал. 2 ГПК и чл. 524 ГПК защита.

2) На обжалване по реда на чл. 435, ал. 2 ГПК подлежи всеки акт на съдебния изпълнител, в който се определя размера на задължението на длъжника за разноските по изпълнението.

3) Изпълнителният способ, чрез който се провежда принудителното изпълнение на определения от съда режим на лични отношения между родител и дете, е този по чл. 528, ал. 5 ГПК, като в този случай глобата по чл. 528, ал. 3 ГПК представлява санкция за неизпълнението на задължението по чл. 528, ал. 2 ГПК от страна на длъжника, а не изпълнителен способ, чрез който се реализира изпълнението.

4) Искът по чл. 440, ал. 1 ГПК е допустим и в случаите, когато третото лице се намира във владение на вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение в деня на запора, възбраната или предаването ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №49/02.03.2020 по дело №583/2020 7
  Определение №49/02.03.2020 по дело №583/2020
  На този етап от процеса – получаване отговори на исковата молба, без становище на ищците по въпросните документи и без приобщаването им като доказателства по делото, съдът не е имал право съгласно нормите на ГПК да се произнася и дава отговор на основния спорен въпрос между страните.
 • Определение №13/27.01.2021 по дело №3463/2020 8
  Определение №13/27.01.2021 по дело №3463/2020
  Дали е налице правен интерес от предявяването на положителен установителен иск за защита на правото на собственост?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №40/16.03.2021 по дело №2249/2020
  Предоставя ли разпоредбата на чл. 523 от ГПК право на преценка на съдебния изпълнител да извърши ли въвод във владение или да го отложи и ако такава възможност е налице, възможно ли е изборът на една от двете алтернативи да съставлява противоправно поведение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №55/20.05.2021 по дело №3415/2020
  Постановление за възлагане на недвижим имот в изпълнително производство, издадено от ЧСИ преди откриване на производство по несъстоятелност на длъжника, но влязло в сила след обявяване на несъстоятелността и налагане на обща възбрана върху имуществото му, противопоставимо ли е на длъжника-в несъстоятелност и на кредиторите на несъстоятелността, вкл. и на…
 • Определение №364/05.08.2020 по дело №823/2020 9
  Определение №364/05.08.2020 по дело №823/2020
  Има ли действие за първоначалния взискател възбрана, наложена по изпълнително дело на присъединен кредитор?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60118/25.03.2022 по дело №4006/2020
  Относно възможността на трето лице, засегнато от насочването на принудителното изпълнение, да защити правата си.

Цитирани норми и термини