*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

По въпроси, свързани с делбеното производство:
1. Допустим ли е самостоятелен иск за установяване нищожност на договор за доброволна делба по чл. 75, ал. 2 ЗН?

2. Нищожен ли е договорът за доброволна делба, при който насрещната престация е алеаторна уговорка?

3. Може ли лице, придобило права по време на първата фаза на делбения процес след предявяване на иска за делба, да участва като главна страна в процеса в отклонение от правилото на чл. 121, ал. 2, изр. 2 ГПК /отм./, респ. чл. 226 ГПК?

4. Какво е правното значение и последици при липса на прието наследство по опис в производството по иск по чл. 30, ал. 1 ЗН за възстановяване на накърнена запазена част, насочен спрямо лице, което не е от кръга на лицата, призовани към наследяване?

5. За значението на приемането на наследството по опис, извършено след срока по чл. 61, ал. 1 ЗН, но вписано в особената книга на съда?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 28 ноември 2013 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА, Секретар: Борислава Лазарова

Докладчик: съдия СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

Въпроси

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ въз основа на предложение на заместник- председателя и ръководител на ГК на ВКС е направил предложение до Общото събрание на Гражданската колегия да постанови тълкувателно решение по следните въпроси, свързани с делбеното производство, по които е налице противоречива практика на състави на ВКС:

1.Допустим ли е самостоятелен иск за установяване нищожност на договор за доброволна делба по чл. 75, ал. 2 ЗН?

2.Нищожен ли е договорът за доброволна делба, при който насрещната престация е алеаторна уговорка?

3.Може ли лице, придобило права по време на първата фаза на делбения процес след предявяване на иска за делба, да участва като главна страна в процеса в отклонение от правилото на чл. 121, ал. 2, изр. 2 ГПК /отм./, респ. чл. 226 ГПК?

4.Какво е правното значение и последици при липса на прието наследство по опис в производството по иск по чл. 30, ал. 1 ЗН за възстановяване на накърнена запазена част, насочен спрямо лице, което не е от кръга на лицата, призовани към наследяване?

5.За значението на приемането на наследството по опис, извършено след срока по чл. 61, ал. 1 ЗН, но вписано в особената книга на съда?

Мотиви

Общото ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Предвид правните последици от разпоредителната сделка, извършена с идеална част от сънаследствен имот, предмет на делбеното производство, но след предявяването на иска за делба, допустим ли е иск, респ. възражение по чл. 76 ЗН, след като и в делбеното производство намира приложение правилото на чл. 226 ГПК?
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В случай на изтегляне на паричните средства от банковите сметки на наследодателя от наследниците, призовани към наследяване по закон и закриване на процесните сметки, допустимо ли е да се приеме от тях наследството по опис при положение, че наследниците продължават да държат изтеглените парични средства и не са се разпореждали…
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При какви предпоставки може да се пристъпи към отмяна на дарение с цел попълване на възстановена запазена част от наследството, след като е отменено общо завещателно разпореждане в полза на същото лице?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Може ли в съдебен процес по предявен ревандикационен иск, в който не участват всички съсобственици, ответникът, който не е съсобственик, да се брани срещу предявения ревандикационен иск чрез възражение за нищожност на делба, поради неучастие в нея на някой от съсобствениците и може ли при това положение съдът да прогласи…
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е общината да приеме по опис наследствените вещи и имоти, които придобива на основание чл. 11 ЗН?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на чл. 60, ал. 2 ЗН в исковото производство при предявен иск против наследник, приел наследството по опис, съответно, дали посочената правна норма има значение за пасивната материалноправна легитимация на наследника или следва да се съобразява в рамките на изпълнителното производство, при събиране на вземането?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При какви предпоставки може да се пристъпи към отмяна на дарение с цел попълване на възстановена запазена част от наследството, след като е отменено общо завещателно разпореждане в полза на същото лице?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поради наличието на вероятност решението да е недопустимо поради липса на правен интерес от предявяване по реда на чл. 134 ЗЗД на иск за прогласяване на нищожност на договор за доброволна делба на основание чл. 75, ал. 2 ЗН?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относимо ли е към действителността на договора за доброволна делба, по който всеки от съделителите получава в дял самостоятелен жилищен етаж, обстоятелството, че съделителят с по-голям дял в съсобствеността получава и етаж с мазета, описан като самостоятелен обект на вещни права, но неотговарящ на изискванията за жилище и без одобрен…
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Поради постановяването на въззивното решение срещу починала страна, а не срещу наследниците й по закон, следва да бъде допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2, пр. второ ГПК.
 • Определение №78/27.04.2022 по дело №798/2022 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли да се спре в неговата втора фаза, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, производството по делба, развиващо се между двама съделители, ако след влизане в сила на решението за допускане на делбата единият съделител е придобил с постановление за възлагане дела на другия съделител, докато…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По някои въпроси на гражданския процес: 1. Относно цената на някои искове. 2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост. 3. Относно допустимостта на някои искове за собственост.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари