Тълкувателно решение № 3 от 12.12.2012 г. по тълк. д. № 3/2012 г.

Анотация

Въпрос
При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за изграждане на обект, необходимо ли е да съществува сигурност за увеличаване на имуществото на ищеца или същото се предполага?
Отговор

При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за изграждане на обект, трябва да съществува сигурност за увеличаване на имуществото на кредитора, която сигурност не се предполага.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС И ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА, ДАРИЯ ПРОДАНОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова

постави на разглеждане тълкувателно дело № 3 по описа за 2012 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии, докладвано от съдия КАПКА ЮСТИНИЯНОВА и съдия КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА, Заместник-председателят на Върховен касационен съд и Председател на Гражданска колегия, на основание чл. 125 ЗСВ във връзка с предложение по чл. 292 ГПК на състав на Търговска колегия, е отправил искане до Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховен касационен съд за постановяване на тълкувателно решение по следния въпрос:

Въпрос

При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за изграждане на обект, необходимо ли е да съществува сигурност за увеличаване на имуществото на ищеца или същото се предполага.

Мотиви

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховен касационен съд, за да се произнесе, съобрази следното:

По поставения въпрос съществува противоречива съдебна практика на Върховен касационен съд, формирана по реда на чл. 290 ГПК.

Според едното становище, изграждането и въвеждането на обектите в експлоатация представлява реална и основателно очаквана възможност за увеличаване на имуществото на собственика-кредитор, включително и да придобива доходи от вещта, поради което лишаването му от възможността да извлича полезните свойства на вещта в резултат на неизпълненото в срок задължение за построяване и въвеждане на обекта в експлоатация, винаги има характер на пропусната полза, съизмерима със средния пазарен наем на вещта.

Според другото становище, пропуснатите ползи, за които се претендира обезщетение, трябва да имат качеството на реалност и сигурност, като реалността им се разкрива само в доказаната възможност да бъде увеличено имуществото на кредитора поради договорното неизпълнение, а не чрез логически предположения за закономерното настъпване на евентуално увеличение.

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховен касационен съд приема за правилно второто становище.

Неточното изпълнение на договорните задължения поражда правото на кредитора да иска от длъжника изпълнение заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение (чл. 79, ал. 1 ЗЗД).

Съгласно разпоредбата на чл. 82 ЗЗД, регламентираща обема ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 129 от 12.07.2013 г. по търг. д. № 558/2012 г.
  За приложението на разпоредбата на чл. 20 ЗЗД и съблюдаването от съда на въведените с нея критерии за тълкуване на договорите.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №150/05.01.2021 по дело №716/2020
  Изхождайки от фактите по делото, кога следва да се приеме, че една вреда е евентуална и хипотетична или реална и доказана, при твърдение, че същата е настъпила в резултат на пропуснати ползи от невъзможността собственикът на вещта, иззета като веществено доказателство в наказателното производство, да я ползва?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №211/21.01.2021 по дело №64/2020
  Следва ли въззивният съд да обсъди в съвкупност всички приети по делото доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №151/18.05.2021 по дело №1534/2019
  При предявен иск по чл. 82 ЗЗД от производител на електрическа енергия от възобновяеми източници срещу електроразпределително или електропреносно предприятие за неизпълнение на задължението му да изгради и въведе в експлоатация съоръжения за присъединяване на изграден електроенергиен обект към електроразпределителната мрежа как следва да се определят вредите от вида пропуснати…
 • Определение №285/29.04.2020 по дело №1534/2019 11
  Определение №285/29.04.2020 по дело №1534/2019
  При предявен иск по чл. 82 ЗЗД от производител на електрическа енергия от възобновяеми източници срещу електроразпределително или електропреносно предприятие за неизпълнение на задължението му да изгради и въведе в експлоатация съоръжения за присъединяване на изграден електроенергиен обект към електроразпределителната мрежа как следва да се определят вредите от вида пропуснати…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №105/09.09.2021 по дело №2256/2020
  Относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5), по реда за отстраняване на нередовности на исковата молба (чл. 129 от ГПК) и по реда за изменение на иска (чл. 214, ал. 1 ГПК), и…
 • Определение №60644/06.10.2021 по дело №3901/2018 12
  Определение №60644/06.10.2021 по дело №3901/2018
  Кои са критериите, въз основа на които следва да бъде определено обезщетение за претърпени от юридически лица неимуществени вреди в хипотезите на нарушаване на правото на Европейския съюз от незаконосъобразни актове и действия/бездействия на държавата?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №347/06.03.2018 по дело №34/2017
  Подлежи ли на доказване настъпването на имуществена вреда в хипотезата на чл. 45 ЗЗД, съставляваща пропусната полза, както и нейният размер, или тя се предполага? За правната квалификация на иск за заплащане на обезщетение на собственика за това, че е лишен без основание от възможността да ползва собствената си вещ.
 • Определение №60150/08.10.2021 по дело №3533/2020 13
  Определение №60150/08.10.2021 по дело №3533/2020
  Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат доказани със сигурност, както трябва да бъдат доказани със сигурност пропуснатите ползи, причинени от неизпълнение на договорно задължение?
 • Определение №133/26.02.2021 по дело №3155/2020 14
  Определение №133/26.02.2021 по дело №3155/2020
  Съставлява ли предвидима пряка и непосредствена вреда увеличената стойност на имота, от който купувачът е съдебно отстранен? Ограничена ли е отговорността на продавача от предвиденото в чл. 192, ал. 1, изр. 1 ЗЗД, когато продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, а преди сключването на договора купувачът не е извършил…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60212/07.10.2021 по дело №3155/2020
  Съставлява ли предвидима пряка и непосредствена вреда увеличената стойност на имота, от който купувачът е съдебно отстранен? Ограничена ли е отговорността на продавача от предвиденото в чл. 192, ал. 1, изр. 1 ЗЗД, когато продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, а преди сключването на договора купувачът не е извършил…
 • Определение №339/26.04.2021 по дело №3998/2020 15
  Определение №339/26.04.2021 по дело №3998/2020
  Длъжен ли е въззивният съд служебно да събере доказателства, които по начало се събират служебно от съда, когато такива са необходими за изясняване на делото от фактическа страна и допустимо ли е в този случай служебно да се назначи експертиза за установяване на размера на подобрения в недв. имот, след…

Цитирани норми и термини