Тълкувателно решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011

докладвано от съдия Мариана Костова


Анотация

Въпрос

Какво е съдържанието на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. в ЗЗД и кои са неговите основни и задължителни характеристики?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, общо събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия, в съдебно заседание на 11 април 2012 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС:

ЛАЗАР ГРУЕВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

КРАСИМИР ВЛАХОВ

и. ф. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:

ТАНЯ РАЙКОВСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря Борислава Лазарова постави на разглеждане тълкувателно дело No 3 по описа за 2011 г. на ОСГКТК, докладвано от съдиите МАРИАНА КОСТОВА и МАРИО ПЪРВАНОВ

Въпрос

С разпореждане от 06.12.2011 г. на Председателя на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело №******г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданската и търговската колегия, по искане на Омбудсмана на Република България на основание чл. 125 ЗСВ, чл. 124, ал. 1 ЗСВ за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

„Какво е съдържанието на понятието „периодични плащания" по смисъла на чл. 111, б. в ЗЗД и кои са неговите основни и задължителни характеристики?"

Мотиви

Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд, за

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си? (По отрицателен установителен иск на физическо лице срещу „Електроразпределение Север“ АД че не се дължи сума, представляваща цена на електроенергия)
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  1. Кой е началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница и/или за договорни лихви по погасителни вноски по договор за банков кредит, за който не е обявена и респективно, настъпила предсрочна изискуемост? 2. Приложима ли е тригодишната погасителна давност по отношение на вземанията за…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Какъв е приложимият давностен срок по отношение вземанията на кредитора по индивидуалните договори, сключени между НЗОК и изпълнителите на медицинска болнична помощ по реда на чл. 59 ЗЗО, вкл. за надлимитни дейности – общ или специален по чл. 111, б. в ЗЗД?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Кой е началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница по погасителни вноски по договор за банков кредит? Следва ли съдебното решение да съдържа обсъждане на всички доводи и възражения на страните, както и изрични и ясни мотиви при отхвърлянето им като неоснователни?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Какъв е приложимият давностен срок по отношение вземанията на кредитора по индивидуалните договори, сключени между НЗОК и изпълнителите на медицинска болнична помощ по реда на чл. 59 ЗЗО, вкл. за надлимитни дейности – общ или специален по чл. 111, б. в ЗЗД?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За приложението на разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За приложението на разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД.
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация