Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012 по тълк. д. № 3/2011


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпрос

Какво е съдържанието на понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, б. в ЗЗД и кои са неговите основни и задължителни характеристики?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, общо събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия, в съдебно заседание на 11 април 2012 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС:
ЛАЗАР ГРУЕВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

и.ф. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря Борислава Лазарова постави на разглеждане тълкувателно дело No 3 по описа за 2011 г. на ОСГКТК, докладвано от съдиите МАРИАНА КОСТОВА и МАРИО ПЪРВАНОВ

Въпрос

С разпореждане от 06.12.2011 г. на Председателя на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело № 3/2011 г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданската и търговската колегия, по искане на Омбудсмана на Република България на основание чл. 125 ЗСВ, чл. 124, ал. 1 ЗСВ за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

„Какво е съдържанието на понятието „периодични плащания" по смисъла на чл. 111, б. в ЗЗД и кои са неговите основни и задължителни характеристики?"

Мотиви

Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд, за да се произнесе, съобрази следното: В искането на Омбудсмана на Република България се изтъква, че няма легална дефиниция на понятието „периодично плащане". Неговото съдържание поражда спор в правната доктрина и има противоречива съдебна практика по приложението на тригодишната погасителна давност за вземанията, посочени в разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД като „други периодични плащания" относно договорните правоотношения на потребителите с топлофикационните, електроснабдителните и водоснабдителните дружества и мобилните оператори. Посочени са конкретни примери на противоречива съдебна практика относно вземанията на топлофикационните и водоснабдителните дружества.

Според разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания се погасяват с изтичане на тригодишна давност. В едни съдебни решения се приема, че тези парични задължения са периодични, защото се дължат през определен еднакъв или различен период от време, независимо дали отделните плащания са с еднакъв или различен размер. Те са за периодично плащане по смисъла на чл. 111, б. в ЗЗД, тъй като са налице повтарящи се през определен период от време еднородни задължения, с предварително определен падеж. Потребителите на топлинна енергия заплащат цената и на месечни вноски. Касае се за трайно, периодично изпълнение на задължението на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №417/11.06.2020 по дело №385/2020 1
  Определение №417/11.06.2020 по дело №385/2020
  Какъв е приложимият давностен срок по отношение вземанията на кредитора по индивидуалните договори, сключени между НЗОК и изпълнителите на медицинска болнична помощ по реда на чл. 59 ЗЗО, вкл. за надлимитни дейности – общ или специален по чл. 111, б. в ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №45/17.06.2020 по дело №237/2019
  Кой е началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница по погасителни вноски по договор за банков кредит? Следва ли съдебното решение да съдържа обсъждане на всички доводи и възражения на страните, както и изрични и ясни мотиви при отхвърлянето им като неоснователни?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №152/02.02.2021 по дело №385/2020
  Какъв е приложимият давностен срок по отношение вземанията на кредитора по индивидуалните договори, сключени между НЗОК и изпълнителите на медицинска болнична помощ по реда на чл. 59 ЗЗО, вкл. за надлимитни дейности – общ или специален по чл. 111, б. в ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60158/14.07.2021 по дело №3409/2020
  За приложението на разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД.
 • Определение №191/15.03.2021 по дело №3409/2020 2
  Определение №191/15.03.2021 по дело №3409/2020
  За приложението на разпоредбата на чл. 111, б. в ЗЗД.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60215/09.12.2021 по дело №4178/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №69/10.05.2022 по дело №2530/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото във връзка с твърденията и възраженията на страните и да обоснове решението си?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари