Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. по тълк. д. № 3/2011 г.

Анотация

Въпрос
Подлежи ли на съдебен контрол в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, преценката на работодателя – кой от служителите има по – висока квалификация и работи по – добре?
Отговор

Преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ - кой от работниците и служителите има по - висока квалификация и работи по - добре подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ при упражняването, на който съдът проверява, основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл. 329, ал. 1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа.

Извършената от работодателя злоупотреба с правото на подбор при преценка, кой работи по - добре, не е критерий за упражняване на съдебен контрол по отношение на извършения подбор.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА

СЕКРЕТАР: БОРИСЛАВА ЛАЗАРОВА

Постави на разглеждане тълкувателно дело № 3 по описа за 2011 г. на ОСГК, докладвано от съдията Симеон Чаначев

С разпореждане от 07.04.2011 г. на председателя на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело № 3/2011 г. на Върховния касационен съд, общо събрание на гражданска колегия по предложение на състав на Върховния касационен съд /ВКС/, гражданска колегия /ГК/, четвърто гражданско отделение /IV г.о./, който на основание чл. 292 ГПК с определение № 106 от 26.01.2011 г. е спрял производството по гр.д. № 1177/2010 г. и е предложил на общото събрание на гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос относно приложението на чл. 329, ал. 1 КТ:

Въпрос

Подлежи ли на съдебен контрол в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, преценката на работодателя - кой от служителите има по - висока квалификация и работи по - добре.

Мотиви

Общото събрание на гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 329, ал. 1 КТ при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по - висока квалификация и работят по - добре. С нормата, в полза на работодателя се създава субективно право, което може да се прилага при прекратяване на трудовия договор с предизвестие на изчерпателно посочени основания - при закриване на част от предприятието, при съкращаване на щата или намаляване обема на работата.

Въпросът: Подлежи ли на съдебен контрол в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №883/14.12.2020 по дело №1593/2020 7
  Определение №883/14.12.2020 по дело №1593/2020
  В случаите, когато истинността на отразените в протокола за извършен подбор обстоятелства се оспорва от уволнения работник или служител, работодателят следва ли да проведе пълно доказване на законността на проведения подбор, включително чрез разпит на свидетели, имащи непосредствени впечатления от нивото на справяне с работата на участвалите в подбора?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №61/23.04.2021 по дело №1702/2020
  Предстои добавяне на анотация.Свидетелят, участвал в комисията за подбор по чл. 329 КТ, трябва ли да има преки впечатления от работата на участниците в подбора?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60219/25.10.2021 по дело №3087/2020
  За значението на използваните критерии за подбор и обхвата на съдебния контрол върху правото на работодателя да оцени качествата на работниците.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №5/26.10.2021 по дело №5/2019
  Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или…
 • Определение №244/04.04.2022 по дело №3388/2021 8
  Определение №244/04.04.2022 по дело №3388/2021
  В кои случаи работодателят е длъжен да доказва истинността на отразените в протокола за подбор констатации и дали направеното в исковата молба оспорване на съдържанието на протокола за подбор, без същият да е представен по делото, представлява оспорване на констатациите от подбора? Дали при уважаване на иска по чл. 344,…
 • Определение №241/01.04.2022 по дело №3364/2021 9
  Определение №241/01.04.2022 по дело №3364/2021
  Когато уволненият служител не е оспорил законосъобразността на извършения подбор, не е оспорил и писмените доказателства, установяващи приложените от работодателя критерии и отразените в тях обстоятелства, а само принципно е заявил, че такъв не е извършен, длъжен ли е работодателят да установява с други доказателствени средства вписаните обстоятелства, касаещи извършения…

Цитирани норми и термини