*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпрос

Дали с изтичането на сроковете, посочени в пар. 8, ал. 1 ПР ЗУТ, автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях, или за да се прекрати това действие, е необходимо провеждането на административна процедура по пар. 8, ал. 1, изр. 2 ПР ЗУТ /сега пар. 8, ал. 2 ПР ЗУТ/ за изменение на неприложения дворищнорегулационен план?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ

Секретар: Борислава Лазарова

Въпрос

Делото е образувано с разпореждане от 06.10.2010 г. на Председателя на Върховния касационен съд на РБ въз основа на определение от 04.08.2010 г. по гр.д.№ 4864 от 2008 г., с което състав на ВКС, ГК, Първо отделение е предложил на ОСГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по следния спорен въпрос: Дали с изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ, автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях, или за да се прекрати това действие, е необходимо провеждането на административна процедура по пар. 8, ал. 1, изр. 2 ПР ЗУТ /сега пар. 8, ал. 2 ПР ЗУТ/ за изменение на неприложения дворищнорегулационен план?

Мотиви

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе, съобрази следното:

Систематичното място на разпоредбата на пар. 8 ПР ЗУТ определя тази норма като преходна- целяща да даде правна уредба на правоотношения, възникнали при действието на Закона за териториално и селищно устройство /ЗТСУ /отм./ и продължили да съществуват при действието на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Принципите за промяна на регулационните граници на имотите чрез придаване на част от един имот към парцел, отреден за друг имот и чрез образуване на съсобствени парцели от два маломерни имота по тези два закона съществено се различават:

Съгласно чл. 110, ал. 1 ЗТСУ /отм./ дворищнорегулационният план /планът, с който се създават дворищнорегулационни парцели за жилищно и вилно застрояване/ има непосредствено отчуждително действие, тоест правото на собственост върху придадените по регулация части от един имот към парцел, отреден за друг имот и съсобствеността върху образувания от два маломерни имота общ парцел се придобиват по силата на самата регулация от момента на влизане в сила на дворищнорегулационния план. Както бе разяснено в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Кога следва да се счита за приложен дворищнорегулационният план: а) със заемането по законоустановения ред на придаваемите се части от имоти по утвърдения дворищнорегулационен план; б) или от момента, когато настъпва трансформация на регулационните линии в имотни граници? 2. Относимо ли е към понятието "приложен план" по чл. 32,…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При промяна на границата между два парцела, образувани от един общ имот, която е свързана с необходимост от заплащане на обезщетение за придадени части към съседен имот, настъпва ли стабилизиране на отчуждителното действие на плана след завземане на придаваемите части и владението им в продължение на десет години при действието…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Съгласно нормата на чл.24, ал.2 ЗКИР поземлен имот е част от земната повърхност, определена с граници съобразно правото на собственост. Практиката на ВКС е дала и се придържа към тълкуването, че определящ индивидуализиращ белег на вещните права са техните граници, а не площта им, която е функция на границите. В…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какви са предпоставките за придобиване по давност на реална част от парцел /УПИ/ съобразно чл.59 ЗТСУ /отм./ и чл.200 ЗУТ и какви са служебните задължения на съда, когато страната се позовава на осъществявано владение върху придаваема реална част от имот към съседен парцел по силата на заварен от ЗУТ дворищнорегулационен…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Има ли значение за произнасянето по иск за собственост върху реална част от имот по отменена регулация, попадаща в съседен имот по действащата регулация и при граница по действащия регулационен план, съвпадаща с границата по кадастралната карта, съобразяването на следните обстоятелства: момента на завземане на процесната реална част, както и…
 • Определение №161/16.04.2021 по дело №1042/2021 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Има ли значение за произнасянето по иск за собственост върху реална част от имот по отменена регулация, попадаща в съседен имот по действащата регулация и при граница по действащия регулационен план, съвпадаща с границата по кадастралната карта, съобразяването на следните обстоятелства: момента на завземане на процесната реална част, както и…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При наличие на констативен нот. акт за придобиване по регулация части от недвижими имоти по реда на ЗПИНМ /отм./, установяващ заплащане на паричното обезщетение за придаваемите по дворищнорегулационен план место, установява ли се по безспорен начин придобиването на придаваемите по регулация места?
 • Определение №161/16.04.2021 по дело №1042/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. При наличие на констативен нот. акт за придобиване по регулация части от недвижими имоти по реда на ЗПИНМ /отм./, установяващ заплащане на паричното обезщетение за придаваемите по дворищнорегулационен план место, установява ли се по безспорен начин придобиването на придаваемите по регулация места? (на осн. чл. 280, ал. 1, т.…
 • Определение №161/16.04.2021 по дело №1042/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани по делото доказателства, да ги прецени в тяхната съвкупност; да отговори на всички доводи и възражения на страните, както и да съобрази дадените указания в отменително решение на ВКС и да изложи в мотивите си обосновани правни изводи относно спорното материално…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР – първоначална редакция, преди измененията в ЗКИР, Обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г. 2. Допустими ли са искове за собственост на реална част от имот, когато…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари