*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание ГК и ТК

Анотация

Въпрос

Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии в съдебно заседание на 19 май 2022 год., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСТГК, ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Търговска колегия:
ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
МАРИЯ ИВАНОВА, ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, ВАСИЛКА ИЛИЕВА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА, ТОТКА КАЛЧЕВА

при участието на секретаря Аврора Караджова постави на разглеждане тълкувателно дело № 2 по описа за 2018 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии докладвано от съдия АЛБЕНА БОНЕВА

Въпрос

Тълкувателното дело е образувано на осн. чл. 125 ЗСВ с разпореждане от 07.02.2018 на Председателя на Върховния касационен за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:

Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?

Мотиви

Общото събрание на гражданската и търговската колегия, за да се произнесе, съобрази следното:

Според едното становище, в посочените хипотези определенията и разпорежданията на апелативния съд по чл. 274, ал. 2, предл. второ ГПК, в редакцията ДВ бр. 50//2015 г., подлежат на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, а според другото - са окончателни.

Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд намира за правилно второто становище по следните съображения:

Със ЗИД на ГПК ДВ бр. 50 от 2015 г., за определенията по чл. 274, ал. 1 ГПК - които преграждат по-нататъшното развитие на делото, както и тези, за които изрично е посочено в закона, че подлежат на самостоятелно обжалване, само в случаите, когато са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция, е предвидено да подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд.

Както е разяснено в ТР № 5/2018 г. по ТД №5/2015 г. на ОСГТК, от инстанционен контрол изобщо са изключени определенията по въпроси, които са предоставени на свободната преценка на съда, тъй като нямат отношение към правилността на крайния съдебен акт (напр. за съединяване и разделяне на дела; за продължаване на срок за извършване на съдопроизводствени действия; за провеждане на съдебното заседание при закрити врата и пр. от същия характер), както и определенията, подлежащи на проверка ведно с обжалваното решение. В кръга на актовете по чл. 274, ал. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

 • Определение №120/01.07.2022 по дело №983/2022 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно касационното обжалване на въззивните определения.
 • Определение №123/08.07.2022 по дело №1060/2020 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За допустимостта на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК на въззивно определение, постановено по частна жалба срещу първоинстанционно определение за издаване или за отказ да се издаде обратен изпълнителен лист (чл. 245, ал. 3 ГПК), или за отказ за връщане на надвзета държавна такса.…
 • Определение №125/08.07.2022 по дело №2136/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно дължимата държавна такса от съпрузи с брак в режим на съпружеска имуществена общност по иск за защита на собствеността. (По иск на осн. чл. 108 ЗС за установяване, че ищците че са собственици по наследство на идеални части от недвижим имот и за предаване на владението на съответните идеални…
 • Определение №262/08.07.2022 по дело №47/2022 4
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Кой съд е компетентен да разгледа частна жалба срещу разпореждане на въззивен съд, с което се връща подадена касационна жалба? (По отрицателен установителен иск от физическо лице против „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ КЧТ, предявен за несъществуване на вземане, възникнало от договор за потребителски паричен кредит)
 • Определение №296/11.07.2022 по дело №2941/2018 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно касационната обжалваемост на решенията на въззивните съдилища в производства по чл. 127а СК. (По спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина)
 • Определение №148/08.07.2022 по дело №3558/2021 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно обжалването на разпореждането на окръжен съд за връщане на касационна жалба. (По искове с правно основание чл. 108 ЗС за признаване правото на собственост и предаване владението на поземлен имот)
 • Определение №295/11.07.2022 по дело №646/2021 7
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно броенето на срока за касационно обжалване.
 • Определение №294/11.07.2022 по дело №3036/2020 8
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Подлежи ли на касационно обжалване решението на въззивния съд, когато общият размер на предявените искове надхвърля 5000 лева?
 • Определение №352/01.08.2022 по дело №1104/2020 9
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За значението на това, че едната от страните по делото е потребител – нетърговец, за достъпа до касационно обжалване.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари