Тълкувателно решение № 2 от 06.06.2016 г. по тълк. д. № 2/2015 г.

Анотация

Въпрос
Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на разноските, направени в производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 ЗУТОССР (Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред)?
Отговор

В производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 ЗУТОССР (Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред) са приложими общите правила на ГПК за присъждане на разноските.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 12 май 2016 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, И.Ф. ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, И.Ф. ТАНЯ МИТОВА, И.Ф. ПЛАМЕН СТОЕВ

при участието на секретаря КЛАВДИЯ ДАЛИ, постави на разглеждане тълкувателно дело № 2 по описа за 2015 г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия ЛЮБКА АНДОНОВА

Въпрос

Делото е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд от 8.10.2015 г, на основание чл. 128 ал. 1 ЗСВ вр.чл. 292 ГПК.С определение № 564 от 14.9.2015 г по ч.гр.дело № 1013/2015 г в производство по реда на чл. 274 ал. 3 ГПК, Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, е спрял производството по делото и е предложил на ОСГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по следния въпрос, по който е налице противоречива съдебна практика, постановена по реда на чл. 290 ГПК и чл. 274 ал. 3 ГПК:

Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на разноските, направени в производството по чл.1 ал.1 т.3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Мотиви

В съдебната практика се поддържат следните становища:

Според едното становище, обективирано с решение № 254/20.1.2014 г по гр.дело № 1413/2012 г на ВКС, Трето ГО, постановено по реда на чл.290 от ГПК по така поставения правен въпрос е прието, че Националният осигурителен институт (НОИ) като държавен орган, който по силата на чл.3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред е ответник по исковете за установяване на трудов стаж, не дължи направените от ищците деловодни разноски в тези производства, тъй като неговата процесуална легитимация е във връзка с изпълнение на възложената му със закон компетентност; че предявяването на иска е необходимо за постигане на целения правен резултат, независимо от поведението на ответника по иска. Прието е, че не се прилагат общите правила за отговорността за разноски като санкция за страната, предизвикала неоснователно правния спор.

Според другото становище в производството по чл.1 ал.1 т.3 от Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред са приложими общите правила на ГПК за присъждане на разноските. В този смисъл е определение № 821 от 17.6.2014 г по гр.дело № 1708/2014 г на ВКС, Четвърто гражданско отделение, постановено по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

Общото ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини