*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Анотация

Въпрос
По какъв начин се изчислява обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ?
Отговор

Обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се определя на базата на последното брутно трудово възнаграждение , получено преди незаконното уволнение като същото не може да бъде по - малко от размера на установената за страната минимална работна заплата за периода на недопускането на работа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на ГК:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА

 

Секретар: Борислава Лазарова
Докладчик: съдия ОЛГА КЕРЕЛСКА

Тълкувателно дело № 2/2013 год. на ВКС, Гражданска колегия е образувано на осн. чл. 128, ал. 1 ЗСВ във вр. чл. 292 ГПК с разпореждане на Председателя на ВКС на РБ от 25.01.2013 год. по предложение на състав на ВКС, Гражданска колегия, IV г.о. с определение от 11.10.2012 год. по гр.д. №1372/2011 год. IVг.о. , производството по което е спряно на осн. чл. 292 ГПК за постановяване от ОСГК на тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос:

Въпрос

По какъв начин се изчислява обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ.

Мотиви

За да се произнесе, Общото събрание на Гражданска колегия на Върховният касационен съд съобрази следното:

По поставения правен въпрос в едни съдебни решения се приема, че размерът на обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ за недопускане на работа на възстановен с влязло в сила решение работник или служител, се определя на базата на последното брутно трудово възнаграждение за пълен отработен месец , получено от работника или служителя преди незаконното уволнение, съгласно нормата на чл. 228, ал. 1 КТ.

Според други решения обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се изчислява на база последното месечно брутно трудово възнаграждение по прекратеното трудово правоотношение, но с уточнение, че размера му не може да бъде по- нисък от минималната за страната работна заплата за периода на недопускането .

Според трета група съдебни решения , обезщетението за времето на недопускане на работа в хипотезата на чл. 225, ал. 3 КТ е равно на размера на брутното трудово възнаграждение , което работникът или служителят би получил , ако работодателят беше изпълнил съдебното решение по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ от деня на явяването му до действителното му допускане на работа .

Общото събрание на ГК намира за правилно становището, според което обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се определя на базата на последното месечно брутно трудово възнаграждение на работника или служителя , получено преди незаконното уволнение, като същото не може да бъде по- малко от размера на установената за страната минимална работна заплата за периода на недопускането .

Съображенията за това са следните:

Недопускането на работата, за която работникът или служителят е нает, е форма на пълно неизпълнение на едно от основните задължения на работодателя да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение /чл. 127, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №273/08.04.2021 по дело №3979/2020 5
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    Относно условията при които е възможно сключването на допълнителен трудов договор при същия работодател. Съгласно разпоредбата на чл. 334, ал. 2 КТ, отпада ли предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ при всички основания за прекратяване на трудов договор за допълнителен труд или тази предварителна закрила отпада само при…
  • Определение №566/17.06.2022 по дело №650/2022 6
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    Когато нарушението на трудовата дисциплина е посочено в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание по разбираем за работника или служителя начин, следва ли да се приеме, че са спазени изискванията на чл. 195, ал. 1 КТ за мотивиране на заповедта? С какви доказателства се установява правнорелевантния факт за размера на…

Цитирани норми и термини

Avatar photo
Професионална дейност: от 21.06.1984 г. до 21.06.1985 г.– стажант - съдия в Софийски окръжен съд от 01.09.1985 г. до 20.02.1988 г. – юрисконсулт в отдел „Правен“ на Окръжен съвет- Кюстендил от 01.04.1988 г. до 01.05.1990 г. – адвокат в Адвокатска колегия-Кюстендил от 02.05.1990 г. до 01.04.1994 г. – съдия в Районен съд - Кюстендил от 01.04.1994 г. до 15.09.1995 г. – съдия в Окръжен съд - Кюстендил от 15.09.1995 г. до 15.03.2001 г. – съдия в Софийски градски съд от 15.03.2001 г. до 18.01.2010 г. – съдия в Апелативен съд - София от 18.01.2010 г. до 03.10.2017 г. – съдия във Върховен касационен съд, Гражданска колегия от 03.10.2017 г. - член на ВСС Участие в комисии: Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Комисия по професионална етика към Съдийската колегия
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари