*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Общо събрание

Анотация

Въпроси

1. Придобитото в резултат на търговска дейност на едноличния търговец изключва ли презумпцията за съвместен принос на съпрузите по чл. 19, ал. 3 СК 1985 /отм./ и съответно по отношение на движимите вещи, недвижимите имоти, правата върху вещи и паричните влогове, придобити в резултат на осъществяване на тази дейност, възниква ли съпружеска имуществена общност.
а) какъв е статутът на имотите, придобити чрез учредяване право на строеж и задължение за изграждане на бъдеща сграда от едноличния търговец и необходимо ли е съгласие на неговия съпруг, когато предварителният договор е сключен само от едноличния търговец, а суперфицията е учредена и реализирана по време на брака, но с оглед осъществяване на търговска дейност;
б) за поетите от едноличния търговец задължения във връзка с търговската дейност отговаря ли съгласно чл. 25, ал. 2 СК 1985 /отм./ солидарно и другият съпруг;
в) при реинвестиране от едноличния търговец на доходи от търговската дейност във вещи, права върху вещи и влогове, включени в предприятието му, върху тях възниква ли съпружеска имуществена общност;
г) придобитото в резултат на търговска дейност има ли значение за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност по чл. 28, ал. 3 СК 1985 /отм./.

2. Допустим ли е иск по чл. 29 СК 1985 /отм./ от съпруга на едноличния търговец за част от стойността на вещите и вземанията, включени в неговото предприятие.

3. Допустим ли е иск по чл. 29 СК 1985 /отм./ от съпруга на съдружник в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно или събирателно дружество за част от дела, акциите или вноската на участника в тези търговски дружества.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Въпроси

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 88 ЗСВ и чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗСВ е направил предложение до Общото събрание на Гражданската колегия да постанови тълкувателно решение по следните спорни въпроси:

1. Придобитото в резултат на търговска дейност на едноличния търговец изключва ли презумпцията за съвместен принос на съпрузите по чл. 19, ал. 3 СК 1985 /отм./ и съответно по отношение на движимите вещи, недвижимите имоти, правата върху вещи и паричните влогове, придобити в резултат на осъществяване на тази дейност, възниква ли съпружеска имуществена общност.
а) какъв е статутът на имотите, придобити чрез учредяване право на строеж и задължение за изграждане на бъдеща сграда от едноличния търговец и необходимо ли е съгласие на неговия съпруг, когато предварителният договор е сключен само от едноличния търговец, а суперфицията е учредена и реализирана по време на брака, но с оглед осъществяване на търговска дейност;
Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При отнемане на владението като обезпечителна мярка по бъдещ иск може ли да се приеме, че липсва третата предпоставка на иска по чл. 108 ЗС и това основание ли е за отхвърляне на иска изцяло?
 • Определение №540/04.12.2020 по дело №2571/2020 1
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Трябва ли да се счете за оборена презумпцията за съвместен принос по чл.21, ал.3 СК при придобиване на вещното право по време на брака и на възмездно придобивно основание, когато не е установена липса на принос на другия съпруг?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Трябва ли да се счете за оборена презумпцията за съвместен принос по чл. 21, ал. 3 СК при придобиване на вещното право по време на брака и на възмездно придобивно основание, когато не е установена липса на принос на другия съпруг?
 • Определение №60301/06.07.2021 по дело №974/2021 2
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е от чл. 24, ал. 1 СК и при даденото тълкуване в т.6 на ППВС № 5/1972г., разпореждане по време на брака с имущество, придобито в СИО, извършено от двамата съпрузи в полза на единия от тях, регистриран като едноличен търговец; какво е значението в тази връзка на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Допустимо ли е от чл. 24, ал. 1 СК и при даденото тълкуване в т.6 на ППВС № 5/1972г., разпореждане по време на брака с имущество, придобито в СИО, извършено от двамата съпрузи в полза на единия от тях, регистриран като едноличен търговец; какво е значението в тази връзка на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. При положителен установителен иск по чл. 32, ал. 1 СК, респ. възражения, основано на чл. 23, ал. 1 СК за придобиване на недвижим имот изцяло с парични средства от личен влог на съпруга титуляр, какво е правното значение на факта на участие на бившия съпруг с личен труд за…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно пределите на заявената по реда на чл. 29 СК 1985 /отм./ претенция на съпруга-нетърговец,вкл. с оглед вида на претендираното вземане,а оттам и с оглед допустимостта на иска,както и по въпроса за метода,подхода и критериите за установяване приноса на съпруга-нетърговец при отчитане стойността на претендираното вземане.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно неспазването на разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК като основание за недопустимост на съдебното решение.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност? 2. Каква е сделката на разпореждане със семейното жилище- лична собственост на единия съпруг, извършена от него без…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари