Тълкувателно решение № 13 от 10.04.2013 г. по тълк. д. № 13/2012 г.

Анотация

Въпроси
Допустимо ли е да се иска разпределение ползването на съсобствена вещ по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС от съсобственик, притежаващ сам повече от половината от общата вещ?
Допустимо ли е в производството за разпределение ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 ЗС съдът да се произнася по възражения относно правата на страните в съсобствеността, представляващи по съществото си спорове за собственост, или тези преюдициални спорове следва да бъдат разрешавани само със сила на пресъдено нещо в отделен исков процес?
Отговори

Допустимо е да се иска разпределение ползването на съсобствена вещ по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС от съсобственик, притежаващ сам повече от половината от общата вещ.

В производството за разпределение ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 ЗС съдът е длъжен да разгледа всички направени възражения относно правата на страните в съсобствеността, освен тези, чрез които се упражняват потестативни права.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА

 

Секретар: Борислава Лазарова

Докладчик: съдия БОЯН ЦОНЕВ

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 01.10.2012 г. на председателя на Върховния касационен съд, по предложение на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, по следния въпрос:

Въпроси

Допустимо ли е да се иска разпределение ползването на съсобствена вещ по реда на чл. 32, ал. 2 ЗС от съсобственик, притежаващ сам повече от половината от общата вещ.

По предложение на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, разпореждането от 01.10.2012 г. е допълнено с разпореждане от 05.12.2012 г. на председателя на Върховния касационен съд, като в предмета на тълкувателното дело е включен и следният въпрос:

Допустимо ли е в производството за разпределение ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 ЗС съдът да се произнася по възражения относно правата на страните в съсобствеността, представляващи по съществото си спорове за собственост, или тези преюдициални спорове следва да бъдат разрешавани само със сила на пресъдено нещо в отделен исков процес.

Мотиви

Точка №1

I. По първия поставен въпрос, по реда на чл. 290 ГПК и чл. 274, ал. 3 ГПК е създадена противоречива съдебна практика на състави на Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

В едни съдебни актове е прието, че когато съсобственикът притежава сам повече от половината от общата вещ, той може самостоятелно да вземе валидно решение как да се ползва и управлява вещта, поради което предявеният от него иск за разпределяне ползването й по чл. 32, ал. 2 ЗС е недопустим.

В други съдебни актове е възприето обратното становище - искът за разпределяне ползването на съсобствена вещ по чл. 32, ал. 2 ЗС може да бъде предявен и от съсобственика, притежаващ повече от половината от общата вещ, тъй като при липса ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №78/20.01.2021 по дело №3642/2019
    За точното прилагане разпоредбата на чл. 299 ГПК и за необходимостта да бъдат съобразени правата на страните по иска по чл. 32, ал. 2 ЗС в последващ съдебен спор за собственост.

Цитирани норми и термини