Тълкувателно решение № 12 от 11.03.2013 г. по тълк. д. № 12/2012 г.

Анотация

Въпрос
От кога следва да се счита, че започва да тече срок за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК, и връчването съгласно чл. 7, ал. 2 ГПК на преписи от решението променя ли в този случай началния момент на срока за подаване на жалби, указан в чл. 315, ал. 2 ГПК?
Отговор

Срокът за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 2 ГПК тече от датата, на която съдът е посочил,че ще постанови решението си. Връчването по чл. 7, ал. 2 ГПК на преписи от решението променя началния момент на срока за подаване на жалба, само ако на страните е изпратен препис от решението с други указания или решението е обявено след датата, предварително посочена по чл. 315, ал. 2 ГПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА

Секретар: Борислава Лазарова
Докладчик: съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 01.08.2012 год. на заместник-председателя на ВКС и председател на гражданска колегия на ВКС по предложение на състав на Първо гражданско отделение, който на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК във вр. чл. 292 ГПК е спрял с определение № 427/1.08.2012 г. производството по ч.гр.д.№ 313/2012 год. и е предложил на Общото събрание на гражданската колегия да постанови тълкувателно решение по следния въпрос:

Въпрос

„ОТ КОГА СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА, ЧЕ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОК ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ, ОБЯВЕНО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 315, АЛ. 2 ГПК, И ВРЪЧВАНЕТО СЪГЛАСНО ЧЛ. 7, АЛ. 2 ГПК НА ПРЕПИСИ ОТ РЕШЕНИЕТО ПРОМЕНЯ ЛИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ НАЧАЛНИЯ МОМЕНТ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, УКАЗАН В ЧЛ. 315, АЛ. 2 ГПК."

Мотиви

В съдебната практика по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК са формирани две становища:

Според първото становище решението с мотивите се обявява, респективно препис от него се връчва, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 ГПК на страните в открито съдебно заседание, при което срокът за обжалване започва да тече от датата на обявяване на решението, доколкото от тази дата неговото съдържание е станало известно на страната. Ако обаче решението е било известено на страната в един по- късен момент, когато със съобщението е изпратен препис от решението, да се приеме, че въпреки това срокът започва да тече от датата на обявяване на решението, би означавало срокът за обжалване в тези случаи на практика да бъде по-къс от законоопределения двуседмичен срок и страните по дела, разглеждани при условията на бързото производство да се поставят в неравностойно положение спрямо страните по дела, разглеждани по общия процесуален ред, което не е целта и смисъла на закона.

Според второто становище, съдът, като е оповестил в открито съдебно заседание, в което приключват устните състезания, обявяването на решението в определен ден,е оповестил ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №60852/03.12.2021 по дело №2161/2021 3
    Определение №60852/03.12.2021 по дело №2161/2021
    При липса на твърдение за допуснато нарушение по чл. 193, ал. 1 КТ относно поискването на обяснения от работника преди уволнението, допустимо ли е съдът да се произнася по непосочени от ищеца в исковата му молба факти и обстоятелства? При преценка законосъобразността на уволнението, длъжен ли е съдът да вземе…

Цитирани норми и термини