*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Анотация

Въпрос
Налице ли е правоприемство по чл. 123, ал. 1 КТ в хипотезата на пар. 63 ПЗР ЗИД ЗМВР /обн. ДВ бр. 93/24. 11. 2009 г. отм. / ?
Отговор

Налице е пълно универсално правоприемство по чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ в хипотезата на пар. 63 ПЗР ЗИД ЗМВР /обн. ДВ бр. 93/ 24. 11. 2009 г., отм. /


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 13 ноември 2014 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА

Секретар: Борислава Лазарова

постави на разглеждане тълкувателно дело № 10 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия ДИАНА ХИТОВА

Въпрос

Тълкувателно дело № 10/2013 г. е образувано на основание чл. 128 от Закона за съдебната власт с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд от 25.11.2013 г., по предложение на състав на Върховния касационен съд, IV г. о., който при разглеждането на гр. д. № 25/2013 г. е констатирал противоречива съдебна практика, постановена по реда на чл. 290 ГПК, спрял е производството по делото и е предложил Общото събрание на гражданската колегия на основание чл. 292 ГПК да приеме тълкувателно решение по следния въпрос:

- Налице ли е правоприемство по чл. 123 ал. 1 КТ в хипотезата на § 63 ПЗР ЗИД ЗМВР /обн. ДВ бр. 93/24. 11. 2009 г. отм. /

Мотиви

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе съобрази следното:

По поставения въпрос в практиката на Върховния касационен съд, създадена по реда на чл. 290 ГПК, се съдържат две противоречащи си разрешения. Според едното, тълкуването на § 63 и § 64 ПЗР ЗИД ЗМВР/отм./ води до извод, че Министерство на вътрешните работи /МВР/ е приемник на правата и задълженията на закритото Министерство на извънредните ситуации /МИС/, с изключение на съществуващите трудови правоотношения, по отношение на които хипотезата на чл. 123 ал.1 т.7 КТ е неприложима. Според другото становище, законово възложените функции и задачи на закритото МИС, осъществявани чрез неговата структура Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита" са преминали и се изпълняват от МВР чрез неговата Главна дирекция „Гражданска защита", а по-късно Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита". Съгласно § 63 ПЗР ЗИД ЗМВР/отм./, МВР е универсален правоприемник на МИС, включително и в качеството му на работодател, а § 64 ПЗР ЗИД ЗМВР /отм./ прецизира настъпването на правоприемството по чл.123 ал.1 т.7 КТ.

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд намира за правилно второто становище по следните съображения:

С ТР № 2/23.03.2011 г. по тълк. дело № 2/2010 г., на ОСГК на ВКС е прието, че с нормите на чл. 123 КТ и чл.123-а КТ в българското законодателство е създадена по-обхватна закрила ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари