Тълкувателно решение № 1 от 03.07.2017 г. по тълк. д. № 1/2016 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание
 • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпроси
При какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител?
Изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?
Отговори
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 15 юни 2017 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, СВЕТЛА ДИМИТРОВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА,
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2016 г. на Общото събрание на Гражданска колегия докладвано от съдия МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 01.03.2016 г. на председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по следните въпроси:

1. При какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител?

2. Изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?

Мотиви

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе по поставените въпроси, съобрази следното:

Точка №1

1. Първият въпрос се поставя в контекста на решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Пенчеви срещу България” (жалба № 77818/12) от 10.02.2015 г., с което е прието, че отказът на ВКС да разреши неограничено извеждане от страната за период от една година на малолетно дете, придружено от своята майка, без съгласие на бащата, постановен в решение № 130 от 26.06.2012 г. по гр. д. № 578/11 г. на ІІІ г.о., ВКС, представлява намеса в правото на защита на семейния живот на майката и детето по чл. 8 КЗПЧОС, а позоваването на константната съдебна практика, според която съдът не може да разреши неограничено пътуване в чужбина на дете без съгласие на единия родител, е определено като „прекалено формалистичен подход”, вместо който съдът следва да прецени всички факти от значение за интереса на детето.

По приложението на чл. 127а СК (респ. чл. 123, ал. 2 СК 1985 /отм./ до 21.12.2010 г.) в едни решения се приема, че може да бъде дадено разрешение за конкретни пътувания в определен период от време и до определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем, както и неограничен брой пътувания през определен период от време, предвид възможността детето да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Пленум на ВС
  Постановление № 1/74 от 12.11.1974 г.
  По въпросите за упражняването на родителските права при развод, за мерките по това упражняване и за личните отношения между родители и деца.

Цитирано в

 • Определение №582/26.06.2020 по дело №1326/2020 7
  Определение №582/26.06.2020 по дело №1326/2020
  За обстоятелствата от значение за преценката на съда по чл. 59, ал. 2 СК вр. с чл. 59, ал. 4 СК на кой родител да бъде предоставено упражняването на родителските права спрямо роденото от прекратения между страните брак малолетно дете?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №176/08.12.2020 по дело №1326/2020
  За обстоятелствата от значение за преценката на съда по чл. 59, ал. 2 СК вр. с чл. 59, ал. 4 СК при предоставяне упражняването на родителските права спрямо малолетното дете на един от родителите.
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №176/22.01.2021 по дело №4025/2019
  Изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?
 • Определение №112/12.02.2021 по дело №3124/2020 8
  Определение №112/12.02.2021 по дело №3124/2020
  Следва ли съдът да извърши съвкупен анализ на обстоятелствата посочени в чл. 59, ал. 4 СК и т.2 от ППВС №1/1974 г. при преценката на кой родител следва да се предостави упражняването на родителските права? Mоже ли единствено полът и възрастта на децата да са определящи за решаването на въпроса…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №60193/16.12.2021 по дело №3124/2020
  За задължението на съда да извърши съвкупен анализ на обстоятелствата посочени в чл.59, ал. 4 СК и т.2 от ППВС №1/1974 г. при преценката на кой родител следва да се предостави упражняването на родителските права. Трябва ли да се отчетат всички критерии и фактори, имащи значение за спора при кого…
 • Решение
  Решение № 130 от 26.06.2012 г. по гр. д. № 578/2011 г.
  Може ли съдът да разреши неограничено пътуване в чужбина на малолетното детето без съгласието на единия родител?
 • Решение № 30 от 01.02.2019 г. по гр. д. № 3060/2018 г. 9
  Решение № 30 от 01.02.2019 г. по гр. д. № 3060/2018 г.
  Следва ли съдът, когато е сезиран само с искане за определяне на режим на лични отношения между родител и дете, да се произнася служебно и по останалите въпроси, предвидени в чл. 127, ал. 2 СК (предоставяне упражняването на родителските права, местоживеенето на детето и дължимата издръжка за него), ако същите…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари