Тълкувателно решение № 1 от 30.01.2017 г. по тълк. д. № 1/2016 г.

Анотация

Въпрос
Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност” на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.
Отговор

Пострадалият няма право да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност” на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 1 декември 2016 год., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
БОЙКА СТОИЛОВА, ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, ТОТКА КАЛЧЕВА, СВЕТЛА ДИМИТРОВА, ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

при участието на секретаря Даниела Цветкова

постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2016 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии, докладвано от съдия ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ и съдия ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

Касационен въпрос

Тълкувателно дело № 1/2016 г. по описа на общото събрание на гражданската и търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано с разпореждане на председателя на ВКС от 22.01.2016 г., конкретизирано с разпореждане на председателя на ВКС от 10.10.2016 г., за приемане на тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос: „Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност” на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда”.

Тълкувателното дело е образувано с оглед постановеното определение № 413/26.11.2015 г. по гр. д. № 3762/2015 г. на ВКС, ІV г. о., с което касационният състав, след като е констатирал противоречие в практиката на ВКС по поставения по-горе материалноправен въпрос, е спрял производството по делото на основание чл. 292 ГПК и е предложил на ОСГТК на ВКС да постанови тълкувателно решение.

Мотиви

За да се произнесе, общото събрание на гражданската и търговската колегии на ВКС съобрази следното:

Налице е противоречиво разрешаване на посочения материалноправен въпрос от ВКС със застъпени две противоположни становища.

В първата група решения на състави на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, се застъпва становището, че когато пострадалият е сключил споразумение със застрахователя по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за изплащане на обезщетение за вредите от застрахователното събитие, изрично заявявайки, че изплатената сума ги покрива изцяло, той няма правото да получи от делинквента обезщетение за същите вреди, за които е бил обезщетен от застрахователя по силата на постигнатото споразумение. Липсата на основание за пострадалия да търси повторно обезщетение и от прекия причинител се обосновава с аргумента, че застрахованият и застрахователят имат спрямо увредения еднакво по съдържание задължение за репариране на вредите от осъществения застрахователен риск, както ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №420/12.06.2020 по дело №2569/2019 5
  Определение №420/12.06.2020 по дело №2569/2019
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя, на основание чл. 226 КЗ /отм./ и определяне на това обезщетение съгласно критериите по чл. 52 от ЗЗД в хипотезата на спогодба между пострадалото лице и деликвента?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №158/01.02.2021 по дело №2569/2019
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя, на основание чл. 226 КЗ /отм./ и определяне на това обезщетение съгласно критериите по чл. 52 от ЗЗД в хипотезата на спогодба между пострадалото лице и деликвента?
 • Определение №60860/30.12.2021 по дело №1972/2021 6
  Определение №60860/30.12.2021 по дело №1972/2021
  Следва ли и има ли процесуалното задължение на въззивната инстанция да обсъди всички въведени от страна оплаквания срещу първоинстанционното решение, както и да обсъди всички доказателства по делото?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60153/07.02.2022 по дело №2492/2020
  Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя по задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност“ на автомобилистите над изплатеното от делинквента обезщетение въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.

Цитирани норми и термини