Тълкувателно решение № 1 от 10.02.2012 г. по тълк. д. № 1/2011 г.

Анотация

Въпроси
1. Нищожно ли е съдебно решение, обявено по реда на чл. 189, ал. 3, изр. 2 ГПК /отм./ и чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПК, при което съдията, неподписал решението е избран за съдия в друг съд или е бил в обективна невъзможност да стори това?
2. Нищожно ли е съдебно решение, при подписването на което някой от съдиите е бил избран за съдия в друг съд?
Отговори

Обявеното по реда на чл. 189, ал. 3, изр. 2 ГПК /отм./ и чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПК съдебно решение, което не е подписано от съдията, който след постановяването му е избран за съдия в друг съд или е в обективна невъзможност да стори това, не е нищожно.

Съдебното решение, при подписването на което някой от съдиите е бил избран за съдия в друг съд, не е нищожно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС:
ЛАЗАР ГРУЕВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС И ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
МАРИО БОБАТИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ТАНЯ РАЙКОВСКА, ПЛАМЕН СТОЕВ, БОЙКА СТОИЛОВА

СЕКРЕТАР: БОРИСЛАВА ЛАЗАРОВА

Постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2011 г. на ОСГКТК, докладвано от председателя ЛАЗАР ГРУЕВ

Въпроси

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 125 ЗСВ във връзка с постъпил сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗСВ на Инспектората към Висшия съдебен съвет е направил искане Общото събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение по следните спорни въпроси:

1. Нищожно ли е съдебно решение, обявено по реда на чл. 189, ал. 3, изр. 2 ГПК /отм./ и чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПК, при което съдията, неподписал решението е избран за съдия в друг съд или е бил в обективна невъзможност да стори това.

2. Нищожно ли е съдебно решение, при подписването на което някой от съдиите е бил избран за съдия в друг съд.

Мотиви

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано с разпореждане на Председателя на Върховния касационен съд поради констатирана от Инспектората към Висшия съдебен съвет противоречива съдебна практика, формирана по въпроса за валидността на решения, постановени от съдебен състав, обявени с два подписа и отбелязване по чл. 189, ал. 3, изр. 2 ГПК /отм./, съгласно което младшият член на състава не може да подпише поради избирането му за съдия в районен съд.

В решения, постановени от състави на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд е прието, че решение на тричленен състав, неподписано от член на състава по причина заемане на съдийска длъжност в друг съд е нищожно. Прието е, че участието на неподписалия съдия в съдебното съвещание, на което ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №103/20.11.2020 по дело №3883/2019
  Какъв е порокът на съдебно решение, чийто диспозитив съдържа вътрешно противоречиви и взаимно изключващи се решения, а именно установителен диспозитив за принадлежността на правото на собственост върху един и същи недвижим имот едновременно както на ищеца, така и на ответника?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60209/08.10.2021 по дело №1043/2020
  Опорочен ли е съдебен акт, постановен по гражданско дело от съдия, определен за докладчик/член на съдебния състав в нарушение на правилата за случайно разпределение на делата?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №/26.11.2021 по дело №1019/2021
  Относно решението е постановено от съдебен състав, различен от участвалия такъв в заседанието, в което е завършило разглеждането на делото /чл. 235, ал. 1 ГПК/.

Цитирани норми и термини