Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2010 по тълк. д. № 1/2009


Класификация

  • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
  • Колегия/Отделение: Общо събрание

Анотация

Въпроси

1. Представлява ли приватизационният договор търговска сделка?

2. Приложимо ли е правилото на чл. 309 ТЗ към приватизационния договор?

3. В кои случаи и при какви предпоставки уговорката в приватизационните и търговските договори за неустойка ще е нищожна поради накърняване с договора на добрите нрави (чл. 26, ал. 1 ЗЗД)?

4. Коя е базата, върху която следва да се изчислява размера на дължимата неустойка за забава при плащане на покупната цена на дружествения дял или на закупени акции по приватизационния договор – върху всяка една от неплатените вноски за съответния период или на база на целия дължим остатък от вноските, ако в договора не е определен начина, по който следва да се определи размера на неустойката?

5. Допустим ли е иск, предявен от АСК, за реално изпълнение на задълженията по приватизационния договор?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, в съдебно заседание на 25.05.2010 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО БОБАТИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ТАНЯ РАЙКОВСКА

при участието на секретаря Красимира Атанасова, постави на разглеждане тълкувателно дело No 1 по описа за 2009 г. на ОСТК, докладвано от докладчици Зам. председателят на Върховен касационен съд, Търговска колегия МАРИО БОБАТИНОВ и съдия ЕМИЛ МАРКОВ.

Председателят на Върховния касационен съд, на основание чл. 128 ал. 1 ЗСВ, е направил предложение до Общото събрание на Търговска колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по следните спорни въпроси:

Въпроси

1. Представлява ли приватизационният договор търговска сделка?

2. Приложимо ли е правилото на чл. 309 ТЗ към приватизационния договор?

3. В кои случаи и при какви предпоставки уговорката в приватизационните и търговските договори за неустойка ще е нищожна поради накърняване с договора на добрите нрави (чл. 26, ал. 1 ЗЗД)?

4. Коя е базата, върху която следва да се изчислява размера на дължимата неустойка за забава при плащане на покупната цена на дружествения дял или на закупени акции по приватизационния договор - върху всяка една от неплатените вноски за съответния период или на база на целия дължим остатък от вноските, ако в договора не е определен начина, по който следва да се определи размера на неустойката?

5. Допустим ли е иск, предявен от АСК, за реално изпълнение на задълженията по приватизационния договор?

Мотиви

Общото събрание на Търговска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Точка №1

1. Представлява ли приватизационният договор търговска сделка?

По въпроса за характера на приватизационния договор и по-специално представлява ли той търговска сделка в съдебната ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Марио Бобатинов е роден на 01.01.1948 година в г. София. Завършил съм средното си образование в 18 СПУ-София с отличен успех. През 1978 год. завършва специалност “Право” в СУ”Климент Охридски”-София. От 1978 год. до м.Февруари 1981 год. е юрисконсулт в системата на ДСО”Софстрой”-г.София. От 1981 год. до 15.11.1990 год. работи последователно като арбитър в Градски държавен арбитраж-София и във Върховния държавен арбитраж. На 15.11.1990 година е избран от Великото народно събрание за член-съдия във Върховния касационен съд на РБългария. В началото на 2009 год. е избран от Висшия съдебен съвет за Заместник председател на ВКС и Председател на Търговската колегия на ВКС, на която длъжност работих до м.Март 2012 год. През 1988 година успешно защитава кандидатска дисертация по гражданско право като аспирант към СУ“Климент Охридски“ и Института за държавата и правото при БАН с научна степен “Доктор по право”. През 1994 г. спечелва конкурс за стипендия “Фулбрайт”, отпусната от Комисия “Фулбрайт” при Държавния департамент на САЩ и в периода 1.9.1994 год. до 1.9.1995 год. специализира Банково и Търговско право в Католическия университет и Университета “Джордж Уошингтон” в г.Вашингтон-САЩ. Има завършена двугодишна следдипломна икономическа квалификация в УНСС-София по специалност “Икономика на външната търговия”, както и висше инженерно образование. През м.Март 2006г. от ВАК му е присъдено научното звание “професор” по гражданско и търговско право/шиф.05.05.08/. Владее писмено и говоримо английски и руски език. Има над 60 правни публикации/статии и студии/ по различни правни проблеми в областта на гражданското и търговското право в специализираните правни списания, както и издадени 7 монографии по проблеми на търговското и гражданското право, по-важните от които са Банково право/две издания/, Договора за банков кредит, Вещно право/две издания/.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари