Тълкувателно решение №1/06.12.2002 г. по тълк. д. № 1/2002


Класификация

 • Вид съдебен акт: Тълкувателни решения
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, Общо събрание

Анотация

Въпроси

Относно порочните решения на общото събрание на търговското дружеството.

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 88 ЗСВ и чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗСВ е направил предложение до Общото събрание на Гражданската колегия да постанови тълкувателно решение по следните спорни въпроси:

Въпроси

1. Допустимо ли е квалифицирането на порочните решения на общото събрание на дружеството на нищожни и унищожаеми и по какви критерии.
2. Как може да се релевира нищожността на решението на общото събрание и може ли да се съедини с иск по чл. 74 ТЗ извън хипотезата на чл. 75 ТЗ и ограничен ли е този иск със срок за предявяването му.
3. Какво е съотношението между порочните решения на общото събрание и порочните вписвания на такива решения в търговския регистър и по какъв начин следва да се осигури защита срещу тях. Допустимо ли е съединяване на искове с които се иска констатиране на тази порочност.
4. Какво е отношението между исковете по чл. 71ТЗ и чл. 74 ТЗ и допустимо ли е съединяването между тях.
5. Кой е легитимиран да предяви иска по чл. 74 ТЗ и допустим ли е този иск, ако членствените права на съдружника-ищец не са нарушени, а искът е предявен в полза на всички съдружници. Допустимо ли е привличане на подпомагаща ищеца страна в процеса - други съдружници (акционери).
6. Допустимо ли е чрез изменение на иска по чл. 74 ТЗ да се въвеждат допълнителни основания за незаконо-съобразност на решението на общото събрание след изтичане на срока по чл. 74, ал. 2 ТЗ.
7. Допустимо ли е съединяване на искове по чл. 74 ТЗ и чл. 75 ТЗ.
8. Допустимо ли е произнасянето на съда по пороци на решението на общото събрание, които не са релеви-рани и какви са пределите на съдебния контрол.
9. Отразява ли се върху законосъобразността на решението на общото събрание, което е било редовно свикано, междувременната отмяна на това свикване от орган на дружеството.
10. Допустими ли са по отношение на иск с правно основание чл. 74 ТЗ обезпечителни мерки „спиране на вписванията", „спиране на обнародване", „забрана за свикване и провеждане на общо събрание".

Мотиви

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Точка №1

Съществува противоречива съдебна практика относно допустимостта на квалификациите „нищожност" и„унищожаемост" по отношение на решенията на общото събрание (ОС) на търговските дружества (ТД) и критериите за прилагането им. Това противоречие се основава на различните ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №251/20.05.2020 по дело №467/2020 1
  Определение №251/20.05.2020 по дело №467/2020
  Относно правоприемството при преобразуване на държавна фирма в няколко търговски дружества и реда за прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти при такова преобразуване?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №126/03.07.2020 по дело №4250/2019
  Представляват ли решенията на общото събрание на търговско дружество търговски сделки и приложими ли са по отношение на тях правилата за недействителност по ЗЗД, както и приложима ли е защита с иск по чл.135 ЗЗД чрез атакуване решение на общо събрание на търговско дружество за разпределение на дивиденти?
 • Определение за недопускане
  Определение №302/12.05.2020 по дело №2171/2019
  1. Длъжен ли въззивният съд да обсъди в мотивите на решението всички доказателства и доводи на страните, които имат значение за решението по делото, съобразно оплакванията в жалбата? 2. Задължен ли въззивният съд служебно да събира доказателства за изясняване на фактическата страна на спора? 3. Какво е съдържанието на понятието…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №113/18.12.2020 по дело №2217/2019
  Притежава ли легитимация да предяви иск по чл. 74 ТЗ лице, което е било изключено като съдружник от дружество с ограничена отговорност с решение от заседание на предходно общо събрание, но това решение впоследствие е било обявено по исков ред за нищожно на основание чл.137, ал. 5 ТЗ?
 • Определение за недопускане
  Определение №36/18.01.2021 по дело №2495/2020
  Може ли устав на АД да се атакува по исков ред от страна на акционер, на основанията за нищожност, уредени в чл. 26 ЗЗД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №13/28.09.2021 по дело №1527/2020
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 2, ал. 3 ЗОС и възниква ли право на собственост за посочените в разпоредбата юридически лица, ако са суперфициари, върху прилежащ терен на сградите, ако сградите са изградени със собствени средства до 13.07.1991 г. или разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗОС е…
 • Определение №98/15.03.2022 по дело №479/2022 2
  Определение №98/15.03.2022 по дело №479/2022
  Допустим ли е иск за прогласяване на нищожност на решение на общо събрание на етажни собственици, взето след като с влязъл в сила съдебен акт е отменено предходно тяхно решение за конституиране на етажна собственост; и дали при същите условия предявяването на иска за прогласяване на нищожността е обвързано с…
 • Определение за допускане
  Определение №217/02.04.2020 по дело №2217/2019
  Притежава ли легитимация да предяви иск по чл.74 ТЗ лице, което е било изключено като съдружник от дружество с ограничена отговорност с решение от заседание на предходно общо събрание, но това решение впоследствие е било обявено по исков ред за нищожно на основание чл.137, ал.5 ТЗ?

Цитирани норми и термини

Дария Проданова е родена на 2 март 1957 г. в с. Дерманци, обл. Ловеч. Завършва „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г. В периода 1983-1984 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1985 до 1987 г. е младши съдия в Старозагорския окръжен съд. От 1989 г. до 1992 г. е съдия в Пети софийски районен съд, в периода 1992-1998 г. работи като съдия в Софийския градски съд, а от 1998 до 1999 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 1999 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2012 г. е председател на Първо търговско отделение. На 14.01.2016 г. е избрана от ВСС за зам.-председател на Върховния касационен съд. Владее руски език.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари