Тълкувателно решение №****/**.**.2002 по дело №****/2002

докладвано от съдия Дария Проданова


Анотация

Въпрос

Относно порочните решения на общото събрание на търговското дружеството.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Председателят на Върховния касационен съд на основание чл. 88 ЗСВ и чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗСВ е направил предложение до Общото събрание на Гражданската колегия да постанови тълкувателно решение по следните спорни въпроси:

Въпроси

1. Допустимо ли е квалифицирането на порочните решения на общото събрание на дружеството на нищожни и унищожаеми и по какви критерии.

2. Как може да се релевира нищожността на решението на общото събрание и може ли да се съедини с иск по чл. 74 ТЗ извън хипотезата на чл. 75 ТЗ и ограничен ли е този иск със срок за предявяването му.

3. Какво е съотношението между порочните решения на общото събрание и порочните вписвания на такива решения в търговския регистър и по какъв начин следва да се осигури защита срещу тях. Допустимо ли е съединяване на искове с които се иска констатиране на тази порочност.

4. Какво е отношението между исковете по чл. 71ТЗ и чл. 74 ТЗ и допустимо ли е съединяването между тях.

5. Кой е легитимиран да предяви иска по чл. 74 ТЗ и допустим ли е този иск, ако членствените права на съдружника-ищец не са нарушени, а искът е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Относно правоприемството при преобразуване на държавна фирма в няколко търговски дружества и реда за прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти при такова преобразуване?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Представляват ли решенията на общото събрание на търговско дружество търговски сделки и приложими ли са по отношение на тях правилата за недействителност по ЗЗД, както и приложима ли е защита с иск по чл.135 ЗЗД чрез атакуване решение на общо събрание на търговско дружество за разпределение на дивиденти?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  1. Длъжен ли въззивният съд да обсъди в мотивите на решението всички доказателства и доводи на страните, които имат значение за решението по делото, съобразно оплакванията в жалбата? 2. Задължен ли въззивният съд служебно да събира доказателства за изясняване на фактическата страна на спора? 3. Какво е съдържанието на понятието…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Притежава ли легитимация да предяви иск по чл. 74 ТЗ лице, което е било изключено като съдружник от дружество с ограничена отговорност с решение от заседание на предходно общо събрание, но това решение впоследствие е било обявено по исков ред за нищожно на основание чл.137, ал. 5 ТЗ?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Може ли устав на АД да се атакува по исков ред от страна на акционер, на основанията за нищожност, уредени в чл. 26 ЗЗД?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Приложима ли е разпоредбата на чл. 2, ал. 3 ЗОС и възниква ли право на собственост за посочените в разпоредбата юридически лица, ако са суперфициари, върху прилежащ терен на сградите, ако сградите са изградени със собствени средства до 13.07.1991 г. или разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗОС е…
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Допустим ли е иск за прогласяване на нищожност на решение на общо събрание на етажни собственици, взето след като с влязъл в сила съдебен акт е отменено предходно тяхно решение за конституиране на етажна собственост; и дали при същите условия предявяването на иска за прогласяване на нищожността е обвързано с…
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Притежава ли легитимация да предяви иск по чл.74 ТЗ лице, което е било изключено като съдружник от дружество с ограничена отговорност с решение от заседание на предходно общо събрание, но това решение впоследствие е било обявено по исков ред за нищожно на основание чл.137, ал.5 ТЗ?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Навигация