Решение № 245 от 23.12.2010 г. по търг. д. № 203/2010 г.

Относно произнасянето по осъдителен иск, а не по специалния установителен иск по смисъла на чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 415 ГПК, имащ за предмет установяване на вземането, предмет на вече издадена заповед за изпълнение.