Решение № 241 от 21.06.2013 г. по търг. д. № 158/2012 г.

Анотация

Въпрос
Относно правомощието на съда да събира доказателства и по служебен почин – чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ.
Отговор

Разпоредбата на чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗсе явява специална по отношение на нормата на чл. 266, ал. 1 ГПК, с която се преклудира правото на страната да се позовава на нови обстоятелства, да сочи и представя доказателства, които е могла да посочи и представи в първоинстанционното производство. След като ГПК по принцип разрешава събиране на доказателства от въззивния съд, разпоредбата на чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ е приложима, както за първоинстанционния, така и за въззивния съд.


Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в съдебно заседание на единадесети декември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЯ СЛАВЧЕВА, БОЯН БАЛЕВСКИ

при секретаря Лилия Златкова в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията М.Славчева т.дело N 158/2012 година

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

По касационна жалба на Национална агенция за приходите е допуснато касационен контрол на въззивно решение № 1994 от 20.12.2011 г. по т.д.н.№ 1772/2011 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 178 от 11.02.2011 г. по т.д.н.№ 1397/2009 г. на Софийски градски съд, ТО, VI-10 състав относно началната дата на неплатежоспособност на [фирма] - 31.12.2005 г.

В касационната жалба са наведени доводи за постановяване на решението в нарушение на процесуалния закон - основание по чл. 281, т. 3 ГПК за отмяната му като неправилно. Поддържа се оплакването, че въззивният съд не е изпълнил вмененото му с нормата на чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ задължение по свой почин да установява факти и да събира доказателства за тяхното установяване, което нарушение според касатора е довело до определяне на дата на неплатежоспособност на длъжника, без изследване с помощта на поисканата от него съдебно-счетоводна експертиза на релевантните показатели към посочения във въззивната му жалба период.

Ответникът по касация [фирма] не е взел становище по касационната жалба.

Касационен въпрос

С определение № 630 от 16.08.2012 г. по настоящото дело, постановено в производство по чл. 288 ГПК, касационния контрол на въззивното решение е допуснат на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради разрешения в противоречие със задължителната практика на ВКС процесуалноправен въпрос за правомощието на съда да събира доказателства и по служебен почин - чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид оплакванията в жалбата с оглед правомощията по чл. 293 ГПК, приема следното:

Производството по чл. 625 ТЗ е образувано по молба на АДВ с въведени в нея твърдения, че длъжникът [фирма] има частни държавни задължения, преоформени по ЗУНК и установени с Акт № 43 от 24.01.2002 г.; Акт № 8/12.01.2005 г. и Акт № 2/14.01.2008 г. като според първия от тях към 22.01.2002 г. валутното ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини