Решение № 235 от 19.01.2017 г. по т. д. № 3480/2015 г.

За правните последици от отмяната с обратна сила на административен акт /решение на ДКЕВР/, с който са определени временни цени за достъп до електроразпределителната мрежа, в отношенията между ползувателите на мрежата и мрежовия оператор и приложимостта на правилата на чл. 55 ЗЗД към възникналото от отмененото решение имуществено разместване на блага.