Решение № 225 от 28.01.2013 г. по търг. д. № 903/2011 г.

Анотация

Въпрос
Относно задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност.
Отговор

Необсъждането в съвкупност на всички събрани по делото и имащи значение за правния спор доказателства, а също и в неправилната преценка за тяхната допустимост представлява нарушение на съдопроизводствените правила.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА, БОНКА ЙОНКОВА

при секретаря Ирена Велчева изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 903/2011г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение № 2 от 17.02.2011 г. по гр. д. № 126/2010 г. на Бургаски апелативен съд, с което, след отмяна на постановеното от Бургаски окръжен съд решение № 342 от 16.03.2010г. по гр. д. № 101/2009 г., е отхвърлен предявеният от същото дружество срещу И. А. С. от [населено място] частичен иск с правно основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД за сумата 60 000 лв., като част от общата сума 273 816. 20 лв. /равностойност на 140 519.40 евро/.

К. моли за отмяна на въззивното решение на всички предвидени в чл. 281, т. 3 ГПК основания. Несъгласието си с извода за недължимост на исковата сума аргументира с твърдението, че същият е резултат от необсъждането на всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и взаимна връзка, както и с недопустимост на гласните доказателства относно факта на предаване на процесната сума.

Касационен въпрос

Касационното обжалване на въззивното решение е допуснато с определение № 390 от 06.06.2012 г. по настоящото дело, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, по процесуалноправния въпрос, свързан със задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност.

Ответницата по касационната жалба - И. А. С. от [населено място] - моли за оставяне на същата без уважение като неоснователна по съображения, изложени в писмен отговор от 06.06.2011 г., поддържани и в съдебно заседание на 28.11.2012 г.

Мотиви

Върховен касационен съд - състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото, с оглед заявените касационни основания и съобразно правомощията си по чл. 290, ал. 2 ГПК, приема следното:

За да отмени постановеното от Бургаски окръжен съд решение № 342 от 16.03.2010 г. по гр. д. № 101/2009 г. и да отхвърли предявения от [фирма], [населено място] срещу И. А. С. от [населено място] иск, като е счел, че правното основание на същия е чл. 59, ал. 1 ЗЗД, а не приетото от първоинстанционния съд правно основание чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД, въззивният съд е преценил като недоказано твърдението на ищцовото дружество, че ответницата по иска И. А. С. не му е предала изтеглената на 07.05.2008 г. от неговата банкова сметка при ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини