Решение № 216 от 28.08.2012 г. по т. д. № 913/2010 г.

Анотация

Въпрос
Прилага ли се ограничителната разпоредба на чл. 424 ГПК по отношение на предявен отрицателен установителен иск, с който се оспорва вземане, за което е издаден в полза на ответника изпълнителен лист на основание чл. 237 ГПК /отм./ или този иск е с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК?
Отговор

Производствата по предявен отрицателен иск по чл. 254 ГПК /отм./ предоставен в защита на длъжника за оборване материалноправните предпоставки на изпълнителния процес, когато изпълнителният лист е издаден по молба, подадена до 01.03.2008 г. не се обхващат от хипотезата на пар. 2, ал. 9, изр. 2 ПЗР ГПК. Въпреки това, за длъжника съществува правен интерес да предяви отрицателен установителен иск за установяване недължимост на сумите, произтичащи от несъдебни изпълнителни основания. Предмет на този иск е оспорване съществуването на самото изпълняемо право и следва да се квилифицира по общия текст на чл. 124, ал. 1 ГПК, който е аналогичен на иска по чл. 254 ГПК /отм./. В случая специалният иск по чл. 424 ГПК не може да намери приложение, тъй като се отнася само за оспорване на вземания-предмет на проведено заповедно производство.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия второ отделение в съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЛИДИЯ ИВАНОВА, ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

при секретар И.В. и в присъствието на прокурор изслуша докладваното от съдията /председател/ ЛИДИЯ ИВАНОВА търговско дело № 913/2010 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място] подадена чрез процесуалния му представител адвокат Вл.В. от АК-Р. срещу решението на Пловдивския апелативен съд № 574/01.07.2010 г. постановено по гр.д.№ 223/2010 г. С това решение след отмяна на първоинстанционното решение на Пловдивския окръжен съд № 517/30.12.2009 г. по т.д.№ 9/2009 г. апелативният съд е отхвърлил предявеният от ищеца-касатор срещу [фирма] [населено място] отрицателен установителен иск квалифициран от съда по чл. 424 ГПК, с който се иска да бъде признато за установено, че ищецът не дължи сумата 26818 лв. по запис на заповед от 04.04.2003 г. с падеж 27.08.2003 г. ведно със законната лихва и 538.36 лв. съдебни разноски, за които суми е издаден в полза на ответника изпълнителен лист по реда на чл. 237, ал. 1, б. ”д” ГПК /отм./ с определение на Пловдивския районен съд от 25.11.2005 г. по ч.гр.д.№ 6314/2005 г. и образувано срещу ищцовото дружество изпълнително дело № 00057/2008 г. по описа на ЧСИ Н. В., рег. № 759 с район на действие ОС-П..

В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради необоснованост и допуснати нарушения на материалния закон и съдопроизводствените правила. Навеждат се доводи за неправилна квалификация от страна на въззивния съд на предявения отрицателен установителен иск, с който се оспорва вземане, за което е издаден изпълнителен лист по реда на отменения ГПК и правното му основание ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини