Решение № 205 от 16.02.2017 г. по т. д. № 2932/2015 г.

Анотация

Въпрос
В хипотезата на предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК за вземане по договор за банков кредит, за което се твърди предсрочна изискуемост на кредита, ако фактите, относими към настъпване и обявяване на предсрочната изискуемост не са се осъществили преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, вземането не е изискуемо в заявения размер и не е възникнало на предявеното основание.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публично заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

при секретаря Александра Ковачева изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 2932/2015 година

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма] - [населено място], срещу въззивно решение № 140 от 14.05.2015 г., постановено по в. т. д. № 56/2015 г. на Варненски апелативен съд. С посоченото решение е потвърдено решение № 112 от 27.10.2014 г. по т. д. № 802/2012 г. на Шуменски окръжен съд, с което е отхвърлен предявеният по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК от [фирма] против Д. Г. Ч. и П. А. Ч. установителен иск за съществуване на парично вземане по договор за потребителски кредит, дължимо солидарно от двамата ответници, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417, т. 2 ГПК по гр. д. № 789/2012 г. на Шуменски районен съд, и на ответницата П. Ч. са присъдени разноски за въззивното производство в размер на 1 302 лв.

Позиции на страните

В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е нищожно поради това, че въззивният съд се е произнесъл извън пределите на правораздавателната си власт като е пререшил въпроси относно правопораждащите вземането факти, които са установени с влязлата в сила част на първоинстанционно решение, и е нарушил забраната на чл. 271, ал. 1, изр. 2 ГПК за влошаване положението на жалбоподателя /сега касатор/. Навеждат се оплаквания за недопустимост на решението предвид постановяването му след подадена молба за частично оттегляне на въззивната жалба и при липса на активна процесуална легитимация за иницииране на заповедното производство и на исковото производство по чл. 422, ал. 1 ГПК. Излагат се и доводи за неправилност на решението на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответницата по касация П. А. Ч. от [населено място] оспорва касационната жалба като неоснователна по съображения в писмен отговор, депозиран в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК. Претендира разноски.

Ответникът по касация Д. Г. Ч. от [населено място] не заявява становище по жалбата.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение № 681 от 04.08.2016 г. за проверка на процесуалната допустимост на въззивното решение.

Мотиви

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото и на заявените касационни основания, съобразно правомощията по чл. 290, ал. 2 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №180/01.04.2020 по дело №1470/2019
    1/ Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл.422 ал.1 ГПК за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен за вноски с настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед…
  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №58/17.06.2020 по дело №1131/2019
    Налице ли е процесуалноправна легитимация за банката, в качеството й на кредитор по сключен договор за кредит, да предяви установителен иск по реда на чл.422 ГПК, след като вземането, за което е издадена заповедта за изпълнение, е било цедирано в полза на трето лице, а в последствие отново придобито от…

Цитирани норми и термини