Решение № 199 от 08.11.2013 г. по търг. д. № 1819/2013 г.

Анотация

Въпрос
Относно задължението на съда да допусне поисканата от страната експертиза във връзка с определяне началната дата на неплатежоспособността, когато не разполага със специални икономически знания да прецени доводите във въззивната жалба за непълноти и неточности в приетата в първоинстанционното производство експертиза.
Отговор

Разпоредбата на чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ се явява специална по отношение на чл. 266, ал. 1 ГПК, което означава, че установената в общата процесуална норма преклузия за навеждане на нови обстоятелства и за събиране на нови доказателства в хода на въззивното производство е неприложима за делата за несъстоятелност.

Отказът да допусне поисканата от въззивника експертиза във връзка с определяне датата на неплатежоспособност на длъжника представлява нарушение на специалната норма на чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА, БОНКА ЙОНКОВА

при секретаря Ирена Велчева, изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 1819/2013 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение № 2031 от 19.12.2012 г. по т. д. № 4189/2012 г. на Софийски апелативен съд. С обжалвания акт е потвърдено постановеното от Софийски градски съд, VI-5 състав решение от 06.07.2012 г. по т. д. № 3343/2011 г. в частта, с която за начална дата на неплатежоспособността на Кооперация „Х. Н.", [населено място] е определена датата 31.12.2007 г.

В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е неправилно поради необоснованост и допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон. Според касатора, съдът погрешно е определил началната дата на неплатежоспособността на ответната кооперация, което се дължи на пропуск в обективното и пълно оценяване на критериите, меродавни за определяне на момента на настъпване на трайно и необратимо състояние на неплатежоспособност. Твърди, че решаващият състав е дал превес на отделни предпоставки, а други, какъвто е коефициентът за финансова автономност, изобщо не е разгледал, както и че не е отчел липсата на данни за това, как длъжникът е изплащал задълженията си към кредиторите през изследвания период 2007 г. - 2010 г.; какъв е реализираният годишен оборот; какъв е конкретният размер на изискуемите краткосрочни задължения към конкретни дати, релевантни за определяне началната дата на състоянието на неплатежоспособност; на какво се дължи разминаването в данните за размера на краткосрочните изискуеми задължения на длъжника към 31.12.2007 г. и за стойността на имуществото му към 31.12.2010 г., приети от първата и от въззивната инстанция.

Касационен въпрос

С определение № 408 от 13.06.2013 г. по настоящото дело, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по процесуалноправния въпрос за задължението на съда да допусне поисканата от страната експертиза във връзка с определяне началната дата на неплатежоспособността, когато ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини